Wod-kan
Administracja mieszkań
Nieczystości, transport
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej


Rzetelena firma POI| Wojewódzki fundusz ochrony ?rodowiska

UTRUDNIENIA W RUCHU UL. KS. JANUSZA PASIERBA


W piątek 21-10-2016 od godz. 7:00 do godz. 15:00  wystąpią utrudnienia  w ruchu kołowym

na ulicy ks. Janusza Pasierba. 

Z powodu naprawy nawierzchni ulicy na wysokości Zajazdu Dragon, konieczny jest objazd

ulicą Czarnieckiego w komunikacji  pomiędzy Rożentalem i Pelplinem.

 

  Za utrudnienia przepraszamy

 

 


OGŁOSZENIE PŁUKANIE SIECI                         

         Informujemy, że w dniach od 17 do 28 października 2016 roku w godzinach 22.00 – 6.00 nastąpi płukanie sieci wodociągowej w: Pelplinie, Rajkowach, Gręblinie, Rudnie, Pomyjach, Rożentalu, Bielawkach, Rombarku i Ropuchach.

W wyniku płukania może w godzinach rannych wystąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

 

Za utrudnienia przepraszamy.


OGŁOSZENIE


    Pelkom Spółka z o.o. jako Administrator Wspólnoty Mieszkaniowej Mickiewicza 36 w Pelplinie ZAPRASZA do składania ofert na umieszczenie banneru reklamowego na elewacji budynku Mickiewicza 36 w Pelplinie od strony przejazdu kolejowego.

Zainteresowanych umieszczeniem reklamy prosimy o kontakt.

 

 


DERATYZACJA


PELKOM Sp. z o.o. informuje , ze przystępuje do akcji deratyzacyjnej na terenie miasta.


Do zwalczania gryzoni została wynajęta firma deratyzacyjna, która wyłoży trutkę w ilości i według
zasad właściwych dla danego preparatu, w sposób bezpieczny dla ludzi i zwierząt.

Rozpoczynamy 7 września od wyłożenia trutki w kanalizacji sanitarnej, na terenie całego miasta.
Celem skutecznego przeprowadzenia akcji deratyzacji w lokalach mieszkalnych, zobowiązuje się
mieszkańców do usunięcia z terenu nieruchomości czy pomieszczeń, wszelkich odpadów
żywnościowych mogących stanowić pożywkę dla gryzoni oraz dokonania naprawy wszelkich
uszkodzeń, które mogą służyć gryzoniom jako drogi wtargnięcia (np. otwory w drzwiach, podłogach itp.)
O konieczności wyłożenia trutki w częściach wspólnych budynków wielolokalowych administrowanych
przez Pelkom podejmie decyzję firma deratyzacyjna.

W pozostałych budynkach: wielolokalowych czy jednorodzinnych decyzje podejmuje właściciel lub administrator. Zwracamy uwagę, że w przypadku gdy nie zaobserwowano  obecności gryzoni, należy wstrzymać się przed wykładaniem trutki w domu, a jedynie ograniczyć się do jej wyłożenia
w studni kanalizacji sanitarnej, pierwszej od domu.

W związku z powyższym prosimy wszystkich zainteresowanych o równoczesne przystąpienie
do tej akcji w terminie od 7 do 14 września br.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informuje się, że na podstawie art. 117 Kodeksu Wykroczeń: ,,Kto, mając obowiązek utrzymania
czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się
do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu
sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych, podlega karze grzywny do 1 500,00 zł albo karze nagany”.


OBOWIĄZKOWA DERATYZACJA


Z uwagi na widoczne zwiększenie się populacji szczurów Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin wydał
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia deratyzacji na terenie miasta Pelplin.

Treść Obwieszczenia zawierającego treść Zarządzenia do pobrania tutaj - POBIERZ

Maile Sekretariat:
sekretariat@pelkom.net

Dział Zarządzania Lokalami
mieszkaniowka@pelkom.net
    Dział Techniczny    
wodkan@pelkom.net

Dział Finansowy
ksiegowość@pelkom.net
 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Zakończyliśmy realizację inwestycji pn. Budowa kanalizacji
sanitarnej w Pelplinie na odcinku od ul. Strzelnica do ul. Mickiewicza i od
Janiszewka - Wybudowanie do ul. Mickiewicza w Pelplinie, dofinansowanej
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony |rodowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 1 479 885,33 zł, dofinansowania
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku,
w formie poyczki, wyniosło 950 000,00 zł.

Wybudowanych zostało ok. 4 tys. m kolektorów, w tym: blisko 1 080 m ruroci?gów
tłocznych oraz 305 m przyłączy. Powstała sieć umożliwia odprowadzanie ścieków
sanitarnych z rejonu ul. Strzelnica, części nie skanalizowanej zabudowy przy
ul. Mickiewicza oraz z rejonu zabudowy mieszkalnej przyległej do ul. Wybudowanie
w Pelplinie i Janiszewku, ł?cznie od ok. 345 mieszkańców. W efekcie podłączenia
posesji do kanalizacji sanitarnej zlikwidowane zostały 44 szamba.