Wod-kan
Administracja mieszkań
Nieczystości, transport
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej


Rzetelena firma POI| Wojewódzki fundusz ochrony ?rodowiska


 

 

Spółka Pelkom poszukuje pracowników na stanowiska:

 

KONSERWATOR SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ

OPERATOR STACJI UZDATNAINIA WODY

 

OPIS STANOWISKA:

  • eksploatacja i remonty sieci wod-kan oraz SUW

OCZEKIWANIA OD KANDYDATÓW :

  • doświadczenie na w/w stanowisku
  • prawo jazdy min.kat. B
  • sumienność oraz dobra organizacja pracy
  • umiejętność pracy pod presją czasu

OFERUJEMY:

  • wynagrodzenie od 13 zł brutto za godz. oraz dodatki wynikające z regulaminu
  • stabilne zatrudnienie na umowe o pracę
  • pakiet socjalny

 

Chętnych prosimy o przesyłanie CV na adres: sekretariat@pelkom.net lub osobiście w siedzibie firmy


NOWY TARYFIKATOR OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI


Informujemy, że od dnia 1 lipca 2017 roku nastąpi zmiana taryfy za wodę i ścieki na terenie Miasta i Gminy Pelplin.

Szczegółowy wykaz taryf do pobrania znajduję się w zakładce: WOD-KAN - STAWKI.


Nowoczesna gospodarka wodno-ściekowa w gminie Pelplin


 

Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, że projekt pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Pelplin” uzyskał dofinansowanie unijne.

Finałem wielomiesięcznych przygotowań jest uroczyste podpisanie w dniu 6 czerwca 2017 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku umowy o przyznanie dofinansowania. W skromnej, ale jakże ważnej dla przyszłości naszej gminy, uroczystości podpisania umowy wzięli udział: Prezes Spółki „Pelkom” Mirosława Okupska, Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin Patryk Demski.

Przedmiotem projektu, którego wartość opiewa na 18,7 mln zł oraz rekordowe jak na Gminę Pelplin dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wynoszące 9,4 mln zł, są dwa zadania:

 - uporządkowanie gospodarki wodnej we wschodnim obszarze gminy, w rejonie miejscowości: Wielki Garc, Międzyłęż oraz Małe Walichnowy,

 - generalna modernizacja oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pelplinie.

Pierwsze składowe elementy tych ogromnych zadań rozpoczęte zostaną jeszcze w tym roku. Więcej informacji na temat projektu Gminy Pelplin o najwyższym w historii dofinansowaniu zewnętrznym, znajdą Państwo w najbliższym czasie m. in. na łamach prasy lokalnej.

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Pelplin” jest dofinansowany w ramach działania 2.3 – Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach, priorytetu II – Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.

 

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Pelplin” jest dofinansowany w ramach działania 2.3 – Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach, priorytetu II – Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020

 

 

 
 

INFORMACJA DLA FIRM ORAZ INSTYTUCJI


 

Informujemy, że ze względów technicznych, począwszy od 1 czerwca2017r.,nastąpi zmiana  odbioru nieczystości stałych.

Nowym dniem wywozu nieczystości ustanowiono piątek.

 

   Za utrudnienia przepraszamy


NOWE GODZINY PRACY PELKOM


Uprzejmię informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2017 r.  zostały wprowadzone nowe godziny pracy Pelkom Sp. z o.o.:

 

Poniedziałek 7:00 - 15:00

Wtorek 7:00-15:00

Środa 7:00 - 16:30 

Czwartek 7:00 - 15:00 

Piątek 7:00 - 13:30 

 

Serdecznie zapraszamy

Maile Sekretariat:
sekretariat@pelkom.net

Dział Zarządzania Lokalami
mieszkaniowka@pelkom.net
    Dział Techniczny    
wodkan@pelkom.net

Dział Finansowy
ksiegowość@pelkom.net
 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Zakończyliśmy realizację inwestycji pn. Budowa kanalizacji
sanitarnej w Pelplinie na odcinku od ul. Strzelnica do ul. Mickiewicza i od
Janiszewka - Wybudowanie do ul. Mickiewicza w Pelplinie, dofinansowanej
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony |rodowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 1 479 885,33 zł, dofinansowania
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku,
w formie poyczki, wyniosło 950 000,00 zł.

Wybudowanych zostało ok. 4 tys. m kolektorów, w tym: blisko 1 080 m ruroci?gów
tłocznych oraz 305 m przyłączy. Powstała sieć umożliwia odprowadzanie ścieków
sanitarnych z rejonu ul. Strzelnica, części nie skanalizowanej zabudowy przy
ul. Mickiewicza oraz z rejonu zabudowy mieszkalnej przyległej do ul. Wybudowanie
w Pelplinie i Janiszewku, ł?cznie od ok. 345 mieszkańców. W efekcie podłączenia
posesji do kanalizacji sanitarnej zlikwidowane zostały 44 szamba.