Zakładowy cennik usług Podaj stan licznika

Informacja dla firm oraz instytucji

Nowoczesna gospodarka wodno-ściekowa w gminie Pelplin
27 czerwca 2017

Informujemy, że ze względów technicznych, począwszy od 1 czerwca 2017r.,nastąpi zmiana odbioru nieczystości stałych.

Nowym dniem wywozu nieczystości ustanowiono piątek.