Zakładowy cennik usług Podaj stan licznika

Nowy taryfikator opłat za wodę i ścieki

Nowoczesna gospodarka wodno-ściekowa w gminie Pelplin
27 czerwca 2017
Ogłoszenie wyboru oferty ZO/11/2017/JRP
27 czerwca 2017

Informujemy, że od dnia 1 lipca 2017 roku nastąpi zmiana taryfy za wodę i ścieki na terenie Miasta i Gminy Pelplin.

Szczegółowy wykaz taryf do pobrania znajduję się w zakładce: WOD-KAN – STAWKI.