Zakładowy cennik usług Podaj stan licznika

Nowa taryfa za wodę i ścieki na lata 2018-2021

RODO
25 maja 2018
ZASADY RADZENIA SOBIE Z PLUSKWAMI
19 września 2018

Informujemy, że zgodnie z:

  • Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gdańsku, z dnia 18 maja 2018 r.,
  • Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
    w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Art. 24 (Dz. U. 2017, poz. 328, 1566
    i 2180),

od dnia 1 czerwca 2018 r. wchodzi w życie taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Pelplin (z wyłączeniem zaopatrzenia w wodę miejscowości Kulice i Stocki Młyn), na 3 kolejne lata.

Treść taryfy ogłoszona została na stronie BIP Wody Polskie dnia 25 maja b.r. do pobrania Decyzja nr GD.RET.070/13/D/2018.KC  oraz na stronie Pelkom w zakładce Usługi – WOD-KAN  – Stawki