Zakładowy cennik usług Podaj stan licznika

Przetargi

20 lutego 2018

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego ZO_2_2018 Badanie sprawozdania finansowego za rok 2017

Ostateczne rozstrzygnięcie ZO_2_2018 wyłonione na podstawie otrzymanych ofert dodatkowych do pobrania Tutaj 
13 lutego 2018

Wezwanie do złożenia ofert dodatkowych ZO_2_2018 Badanie sprawozdania finansowego za rok 2017

Informacja oraz wzór formularza oferty dodatkowej do pobrania Tutaj
12 lutego 2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZO_2_2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania Tutaj
26 stycznia 2018

Zapytanie ofertowe ZO_2_2018 Badanie finansowe za rok 2017

Pełna treść zapytania do pobrania tutaj: ZO_2_2018-Bilans-roczny.pdf
29 grudnia 2017

Plan zamówień na 2018 rok

Zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) poniżej znajduje się do pobrania Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych powyżej 30 tyś. euro netto na rok 2018. 1. Plan zamówień na 2018 rok – Pobierz
13 grudnia 2017

Regulamin udzielania zamówień poniżej 30 000 EURO w Pelkom Sp.z o.o.

Pełna treść regulaminu po pobrania tutaj.
11 grudnia 2017

ZP.271.11.2017.JRP – Dostawa koparko-ładowarki dla potrzeb oczyszczalni ścieków w Pelplinie

Poniżej pełna treść ogłoszenia oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Dnia 18.12.2017 – dodano odpowiedzi na pytania – pełna treść do pobrania poniżej Dnia 19.12.2017 – dodano odpowiedzi na pytania – pełna treść do pobrania poniżej Dnia 21.12.2017 – dodano informację z otwarcia ofert – do pobrania poniżej. Dnia 29.12.2017 – dodano zawiadomienie o wyborze oferty – do pobrania poniżej. Ogłoszenie o zamówieniu – Pobierz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Pobierz […]
8 listopada 2017

ZP.271.10.2017.JRP – Budowa dwóch zbiorników retencyjnych oraz częściowa rozbiórka budynku wraz z wykonaniem ściany szczytowej budynku w miejscowości Rudno

Poniżej pełna treść ogłoszenia oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – do pobrania poniżej: Dnia 20.11.2017 r. – dodano odpowiedzi na pytania – do pobrania poniżej Dnia 27.11.2017 r. – dodano odpowiedzi na pytania – do pobrania poniżej Dnia 30.11.2017 r. – dodano informację z otwarcia ofert – do pobrania poniżej Dnia 11.12.2017 r. – dodano zawiadomienie o wyborze oferty – do pobrania poniżej Ogłoszenie o zamówieniu – Pobierz Specyfikacja Istotnych […]
23 października 2017

ZP.271.9.2017.JRP – Dostawa koparko-ładowarki dla potrzeb oczyszczalni ścieków w Pelplinie

Poniżej pełna treść ogłoszenia oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Dnia 08.11.2017 – Dodano zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – pełna treść zawiadomienia do pobrania poniżej. Ogłoszenie o zamówieniu – Pobierz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Pobierz Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Pobierz Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Pobierz Załącznik nr 3 do SIWZ – Wykaz dostaw – […]