Zakładowy cennik usług Podaj stan licznika

Projekt Unijny

Oceń zrealizowane inwestycje

Postęp prac przy realizacji projektów

Nowoczesna gospodarka wodno-ściekowa w gminie Pelplin

Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, że projekt pod nazwą "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pelplin" uzyskał dofinansowanie unijne.

Finałem wielomiesięcznych przygotowań jest uroczyste podpisanie w dniu 6 czerwca 2017 r. w siedzibie Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku umowy o przyznanie dofinansowania. W skromnej, ale jakże ważnej dla przyszłości naszej gminy, uroczystości podpisania umowy wzięli udział: Prezes Spółki "Pelkom" Mirosława Okupska, Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin Patryk Demski.

Przedmiotem projektu, którego wartość opiewa na 18,7 mln zł oraz rekordowe jak na Gminę Pelplin dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wynoszące 9,4 mln zł, są dwa zadania:

  • uporządkowanie gospodarki wodnej we wschodnim obszarze gminy, w rejonie miejscowości: Wielki Garc, Międzyłęż oraz Małe Walichnowy
  • generalna modernizacja oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pelplinie

Pierwsze składowe elementy tych ogromnych zadań rozpoczęte zostaną jeszcze w tym roku. Więcej informacji na temat projektu Gminy Pelplin o najwyższym w historii dofinansowaniu zewnętrznym, znajdą Państwo w najbliższym czasie m. in. na łamach prasy lokalnej.

Projekt pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w algomeracji Pelplin" jest dofinansowany w ramach działania 2.3 - Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach, priorytetu II - Gospodarka wodno - ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020.

Rusza realizacja projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Pelplin”   

W siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pelplin w obecności Burmistrza Pelplina Patryka Demskiego doszło do podpisania pierwszych umów inwestycyjnych dotyczących największego do tej pory projektu inwestycyjnego o charakterze wodno – kanalizacyjnym pod nazwą: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Pelplin” pomiędzy Prezesem Spółki „Pelkom” Sp. z o. o. Mirosławą Okupską a pełnomocnikiem firmy „Gladpol” Sp. z o. o. z Tczewa Karoliną Ulik. W pierwszej kolejności rozpocznie się realizacja zadań dotyczących budowy sieci wodociągowej na trasie Gręblin – Wielki Garc oraz w miejscowości Rajkowy – Ornasowo. W ramach tych dwóch zadań wybudowane zostanie ponad 2,5 km sieci wodociągowej za łączną kwotę 710.000 zł brutto. Warto wspomnieć także, że Prezes Pelkomu Mirosława Okupska podpisała umowę o świadczenie usług inspektora nadzoru inwestorskiego, który z ramienia Zamawiającego (spółki Pelkom) będzie skutecznie kontrolował przebieg robót budowlanych przez odpowiednich dla branży i rodzaju robót Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego. Funkcję tę pełnić będzie Pracownia Projektowa Sławomir Partyka z siedzibą w Starogardzie Gdańskim. Projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Pelplin” jest wspólnym przedsięwzięciem Gminy Pelplin i spółki „Pelkom”, którego wartość wynosi niespełna 20 mln zł, a dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosi 9,4 mln zł.

          

Rozpoczynamy realizację największej gminnej inwestycji – „Rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Pelplinie”  

 W dniu dzisiejszym, tj. 3 października 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pelplin doszło do historycznego podpisania najważniejszej i największej umowy realizowanej w ramach projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Pelplin”. Ponadto inwestycja dotycząca rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Pelplinie, bo o niej mowa, jest największym pod względem finansowym jednorazowym przedsięwzięciem realizowanym przez samorząd pelpliński.   Uroczystego podpisania umowy dokonali: Prezes Zarządu „Pelkom” Sp. z o. o. Mirosława Okupska oraz Prezes Zarządu firmy Zakład Remontowo – Budowlany „DANBUD” z Kleczewa – Tadeusz Bąkowski, wszystko odbyło się w obecności Burmistrza Pelplina Patryka Demskiego, bowiem należy przypomnieć, że opiewający na kwotę niespełna 20 mln projekt jest wspólnym przedsięwzięciem Gminy Pelplin oraz spółki „Pelkom”. Jest ono współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 9,4 mln zł.   Zadanie dotyczące rozbudowy i modernizacji  oczyszczalni ścieków, zgodnie z podpisaną umową, kosztować będzie 12.250.000 zł i wykonane zostanie do końca września 2020 r. Zakres inwestycji jest ogromny, obejmuje aż 27 zadań, które dopiero kompleksowo stanowić będą jeden produkt mający bezsprzecznie pozytywny wpływ na jakość środowiska naturalnego w naszej gminie.

           

 Rozpoczyna się modernizacja stacji uzdatniania wody w Pelplinie

W dniu 14 listopada podpisana została kolejna umowa w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Pelplin”. Warto wspomnieć, że to już czwarta inwestycja realizowana
w ramach tego projektu, wcześniej podpisano umowy na takie inwestycje jak: budowa wodociągu Rajkowy – Ornasowo, budowa wodociągu Gręblin – Wielki Garc oraz rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pelplinie.

Parafowana w dniu dzisiejszym umowa, którą podpisali Prezes Spółki „Pelkom” Mirosława Okupska oraz Wiceprezes Zarządu spółki „Metrolog” z Czarnkowa Jacek Wojcieszyński w obecności Burmistrza Pelplina Patryka Demskiego, dotyczy modernizacji stacji uzdatniania wody w Pelplinie. Wartość zadania wynosi 1.224.403,50 zł, natomiast inwestycja ma zostań ukończona w terminie do 30 września 2020 r.

Projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Pelplin” jest wspólnym przedsięwzięciem Gminy Pelplin i spółki „Pelkom”, którego wartość wynosi niespełna 20 mln zł, a dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosi 9,4 mln zł.