Zakładowy cennik usług Podaj stan licznika

Projekt Unijny

Oceń zrealizowane inwestycje

Postęp prac przy realizacji projektów

Nowoczesna gospodarka wodno-ściekowa w gminie Pelplin

Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, że projekt pod nazwą "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pelplin" uzyskał dofinansowanie unijne.

Finałem wielomiesięcznych przygotowań jest uroczyste podpisanie w dniu 6 czerwca 2017 r. w siedzibie Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku umowy o przyznanie dofinansowania. W skromnej, ale jakże ważnej dla przyszłości naszej gminy, uroczystości podpisania umowy wzięli udział: Prezes Spółki "Pelkom" Mirosława Okupska, Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin Patryk Demski.

Przedmiotem projektu, którego wartość opiewa na 18,7 mln zł oraz rekordowe jak na Gminę Pelplin dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wynoszące 9,4 mln zł, są dwa zadania:

  • uporządkowanie gospodarki wodnej we wschodnim obszarze gminy, w rejonie miejscowości: Wielki Garc, Międzyłęż oraz Małe Walichnowy
  • generalna modernizacja oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pelplinie

Pierwsze składowe elementy tych ogromnych zadań rozpoczęte zostaną jeszcze w tym roku. Więcej informacji na temat projektu Gminy Pelplin o najwyższym w historii dofinansowaniu zewnętrznym, znajdą Państwo w najbliższym czasie m. in. na łamach prasy lokalnej.

Projekt pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w algomeracji Pelplin" jest dofinansowany w ramach działania 2.3 - Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach, priorytetu II - Gospodarka wodno - ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020.