Zakładowy cennik usług Podaj stan licznika

Projekt Unijny

Oceń zrealizowane inwestycje

Postęp prac przy realizacji projektów

Nowoczesna gospodarka wodno-ściekowa w gminie Pelplin

Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, że projekt pod nazwą "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pelplin" uzyskał dofinansowanie unijne.

Finałem wielomiesięcznych przygotowań jest uroczyste podpisanie w dniu 6 czerwca 2017 r. w siedzibie Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku umowy o przyznanie dofinansowania. W skromnej, ale jakże ważnej dla przyszłości naszej gminy, uroczystości podpisania umowy wzięli udział: Prezes Spółki "Pelkom" Mirosława Okupska, Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin Patryk Demski.

Przedmiotem projektu, którego wartość opiewa na 18,7 mln zł oraz rekordowe jak na Gminę Pelplin dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wynoszące 9,4 mln zł, są dwa zadania:

  • uporządkowanie gospodarki wodnej we wschodnim obszarze gminy, w rejonie miejscowości: Wielki Garc, Międzyłęż oraz Małe Walichnowy
  • generalna modernizacja oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pelplinie

Pierwsze składowe elementy tych ogromnych zadań rozpoczęte zostaną jeszcze w tym roku. Więcej informacji na temat projektu Gminy Pelplin o najwyższym w historii dofinansowaniu zewnętrznym, znajdą Państwo w najbliższym czasie m. in. na łamach prasy lokalnej.

Projekt pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w algomeracji Pelplin" jest dofinansowany w ramach działania 2.3 - Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach, priorytetu II - Gospodarka wodno - ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020.

 

 

Rusza realizacja projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Pelplin”

 

W siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pelplin w obecności Burmistrza Pelplina Patryka Demskiego doszło do podpisania pierwszych umów inwestycyjnych dotyczących największego do tej pory projektu inwestycyjnego o charakterze wodno – kanalizacyjnym pod nazwą: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Pelplin” pomiędzy Prezesem Spółki „Pelkom” Sp. z o. o. Mirosławą Okupską a pełnomocnikiem firmy „Gladpol” Sp. z o. o. z Tczewa Karoliną Ulik.

W pierwszej kolejności rozpocznie się realizacja zadań dotyczących budowy sieci wodociągowej na trasie Gręblin – Wielki Garc oraz w miejscowości Rajkowy – Ornasowo. W ramach tych dwóch zadań wybudowane zostanie ponad 2,5 km sieci wodociągowej za łączną kwotę 710.000 zł brutto.

Warto wspomnieć także, że Prezes Pelkomu Mirosława Okupska podpisała umowę o świadczenie usług inspektora nadzoru inwestorskiego,
który z ramienia Zamawiającego (spółki Pelkom) będzie skutecznie kontrolował przebieg robót budowlanych przez odpowiednich
dla branży i rodzaju robót Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego. Funkcję tę pełnić będzie Pracownia Projektowa Sławomir Partyka z siedzibą
w Starogardzie Gdańskim.                                                                                                                                   

Projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Pelplin” jest wspólnym przedsięwzięciem Gminy Pelplin i spółki „Pelkom”, którego wartość wynosi niespełna 20 mln zł, a dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosi 9,4 mln zł.