Zakładowy cennik usług Podaj stan licznika

Zakładowy Cennik Usług

Specyfikacja Jednostka Stawka netto [zł]
Usługi Transportowe    
Ciągnik z przyczepą godz. 80,00
Samochód dostawczy  Volkswagen T4, Renault Master powyżej 20 km km 1,80
Samochód dostawczy  Volkswagen T4, Renault Master do 20 km godz. 45,00
Usługi Sprzętowe
Ciągnik z kosiarką rotacyjną lub bijakową godz. 114,00
Ciągnik z zamiatarką godz. 114,00
Ładowarka ŁT34 godz. 130,00
Koparko-ładowarka CAT 426E godz. 120,00
Kosiarka samojezdna  ( z operatorem) godz. 40,00
Kosiarka wózkowa  STIGA (z operatorem) godz. 35,00
Nożyce spalinowe do żywopłotu ( z operatorem) godz. 30,00
Wykaszarka   (z operatorem) godz. 40,00
Przecinarka spalinowa Stihl  (z operatorem) godz. 38,00
Zagęszczarka spalinowa godz. 36,00
Pilarka łańcuchowa Stihl  (z operatorem) godz. 35,00
Wynajem barierek zabezpieczających  stałych (6x1 m) szt./doba 9,00
Wynajem barierek  zabezpieczających nożycowych szt./doba 9,00
Wynajem koszy typu „Kurza stopa” na imprezy plenerowe szt./doba 9,00
Obsługa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
Usługa udrożnienia kanalizacjj urządzeniem wysokociśnieniowym  na pojeżdzie Renault Premium moto-godz. 140,00
Usługa udrożnienia kanalizacji urządzeniem ciągnionym Rioned moto-godz. 120,00
Czasowe zamknięcie i ponowne otwarcie odcinka sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej spowodowane uszkodzeniami sieci podczas wykonywania prac ziemnych przez inne firmy – za każdą rozpoczętą godzinę zamknięcia szt. 130,00
Obsługa wodomierzy i urządzeń pomiarowych    
Założenie plomby zakładowej na śrubunek wodomierza głównego po wcześniejszym zerwaniu plomby z winy odbiorcy usług szt. 25,00
Założenie plomby zakładowej na śrubunek wodomierza dodatkowego (wg zlecenia) szt. 25,00
Badanie przyłącza (ciśnienie, wydajność) na zlecenie szt. 60,00
Pobranie próbek wody w celu oddania do analizy na zlecenie szt. 50,00
Uzgodnienia i zaświadczenia    
Uzgodnienie trasy inwestycji liniowej z siecią  wod-kan ( wg zlecenia) szt. 60,00
Uzgodnienie inwestycji nie liniowej z siecią  wod-kan  (wg zlecenia) szt. 50,00
Wywóz nieczystości płynnych z oczyszczaniem    
Pelplin, Wybudowanie, Rożental m3 15,41
Bielawki, Ropuchy, Nowy Dwór, Rombark, Janiszewo, Janiszewko, Kulice, Stocki Młyn, Wola, Pomyje, Ornasowo, Rajkowy m3 18,17
Rudno, Wielki Garc, Małe Walichnowy, Międzyłęż, Gręblin, Lignowy m3 20,81
Pozostałe m3 23,11
     
Oczyszczanie nieczystości płynnych dowożonych    
Bytowe m3 4,92
Przemysłowe m3 9,59
Wywóz nieczystości stałych z utylizacją    
Zmieszane m3 107,00
Gruz czysty m3 50,00
Biodegradowalne m3 53,00
     
  • Prace nie ujęte w w/w cenniku będą rozliczane wg kalkulacji powykonawczej, gdzie 1 rbg pracownika  Pelkom wynosi  26,00 zł.
  • Do podanych cen doliczony zostanie należny podatek VAT.
  • Powyższe ceny nie obejmują kosztów ewentualnych dodatkowych opłat (pomiary geodezyjne, zgłoszenie, pozwolenie, inwentaryzacja i inne) o ile zajdzie potrzeba ich poniesienia.
  • W przypadku wykonywania usług w dni wolne od pracy lub poza normatywnymi godzinami pracy, stawka 1 rbg zostanie powiększona o 50%.
  • Wymienione wyżej stawki stanowią zryczałtowaną formę opłaty.