Zakładowy cennik usług Podaj stan licznika

RODO

Nowy cennik usług od 1 czerwca 2018 roku
21 maja 2018
Nowa taryfa za wodę i ścieki na lata 2018-2021
28 maja 2018

Z dniem 25 maja 2018 roku obowiązuje w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE tzw. RODO.  Zmiany mają na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.

W związku z powyższym Pelkom Sp.z o.o. jest administratorem danych osobowych i przetwarza je w sposób bezpieczny oraz zgodny z prawem. Zaktualizowana została Polityka Ochrony Prywatności w tym zakresie uwzględniając Państwa prawa do usunięcia swoich danych osobowych lub cofnięcia wyrażonych zgód.

Pełna treść zaktualizowanej Polityki Ochrony Prywatności znajduje się na stronie http://pelkom.net/polityka-prywatnosci/

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem zawarcia i realizacji umowy a także świadczenia usług. Konsekwencją niepodania przez Państwa danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z Administratorem danych.

 

Zakończyliśmy realizację inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pelplin” dofinansowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 14 806 402,47 zł, dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w formie pożyczki, wyniosło 2 000 000,00 zł.

W ramach projektu zrealizowano następujące inwestycje:

1. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pelplinie”

2. „Budowa magistrali wodociągowej w ul. Starogardzkiej w Pelplinie”

3. „Budowa sieci wodociągowej na trasie Gręblin – Wielki Garc – Gmina Pelplin”

4. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rajkowy i Ornasowo”

5. „Budowa dwóch zbiorników retencyjnych oraz częściowa rozbiórka budynku wraz z wykonaniem ściany szczytowej budynku w miejscowości Rudno”

6. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pelplinie”