Zakładowy cennik usług Podaj stan licznika

Od 1 października 2020 roku zmiana cennika Pelkom oraz ZUOS Tczew

Administracja Spółki nieczynna
12 sierpnia 2020
Deratyzacja studzienek kanalizacyjnych
9 września 2020

Informujemy, że z dniem 1 października 2020 roku nastąpi zmiana cennika Pelkom Sp.zo.o. oraz ZUOS Tczew – zmianie ulegną stawki za utylizację wybranych frakcji odpadów.

Poniżej zamieszamy cenniki,które będą obowiązywać od 01.10.2020 r.: