Zakładowy cennik usług Podaj stan licznika

Od 1 października 2020 roku zmiana cennika Pelkom oraz ZUOS Tczew

Administracja Spółki nieczynna
12 sierpnia 2020
Deratyzacja studzienek kanalizacyjnych
9 września 2020

Informujemy, że z dniem 1 października 2020 roku nastąpi zmiana cennika Pelkom Sp.zo.o. oraz ZUOS Tczew – zmianie ulegną stawki za utylizację wybranych frakcji odpadów.

Poniżej zamieszamy cenniki,które będą obowiązywać od 01.10.2020 r.:

Zakończyliśmy realizację inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pelplin” dofinansowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 14 806 402,47 zł, dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w formie pożyczki, wyniosło 2 000 000,00 zł.

W ramach projektu zrealizowano następujące inwestycje:

1. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pelplinie”

2. „Budowa magistrali wodociągowej w ul. Starogardzkiej w Pelplinie”

3. „Budowa sieci wodociągowej na trasie Gręblin – Wielki Garc – Gmina Pelplin”

4. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rajkowy i Ornasowo”

5. „Budowa dwóch zbiorników retencyjnych oraz częściowa rozbiórka budynku wraz z wykonaniem ściany szczytowej budynku w miejscowości Rudno”

6. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pelplinie”