Zakładowy cennik usług Podaj stan licznika

Prośba o odczyt wodomierza

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZO_02_2020 Przegląd techniczny roczny budynków administrowanych przez Pelkom Sp. z o.o.
13 listopada 2020
Zapytanie ofertowe ZO_3_2020 Wykonanie badań wody i ścieków na rok 2021 zgodnie z harmonogramem
25 listopada 2020

W związku z przedłużającą się sytuacją epidemiologiczną i wprowadzonym na terenie kraju zaostrzonym rygorem sanitarnym dotyczącym zapobiegania rozprzestrzenia się COVID-19, w celu rozliczenia zaliczek za II półrocze roku 2020, zwracamy się ponownie z prośbą o samodzielny odczyt stanu wodomierza, możliwie w dniu 30 listopada 2020 roku lub zbliżonym oraz podanie stanu do dnia 4 grudnia 2020 roku.

Stan wodomierza prosimy podawać poprzez:

• rejestrację na e-BOK https://ebok.pelkom.net/

• wysyłając e-mail na adres (klienci indywidualni): liczniki@pelkom.net

• wejście na zakładkę podaj odczyt na stronie internetowej https://pelkom.net/podaj-stan-licznika/

• telefonicznie pod nr tel. (58) 536 12 16 w godz.: od 7:00 do 15:00.

W celu przyspieszenia komunikacji między Pelkom Sp. z o.o. a odbiorcą usług zaleca się korzystać z alternatywnych form podawania odczytu niż telefoniczny.

Klienci zasobu mieszkaniowego (Wspólnot Mieszkaniowych, lokali Gminnych) będą rozliczeni z bieżącego zużycia w terminie do 31.12.2020 roku. Dla tej grupy klientów zostanie zamieszczona osobna informacja z prośbą o podanie odczytu na klatkach schodowych bądź tablicach informacyjnych wewnątrz budynków zgodnie z ich wewnętrznym harmonogramem rozliczeń.

Jeśli chciałbyś upewnić się jak prawidłowo odczytać wodomierz zachęcamy do skorzystania z podpowiedzi: https://pelkom.net/…/05/jak-prawidlowo-odczytac-wodomierz/