Zakładowy cennik usług Podaj stan licznika

Wywóz odpadów wielkogabarytowych oraz elektrośmieci od mieszkańców Miasta i Gminy Pelplin

Termin równania dróg gruntowych na terenie Miasta i Gminy Pelplin
16 marca 2021
Zapytanie ofertowe ZO_1_2021_WM Wykonanie instalacji wewnętrznej C.O. i C.W.U. oraz gazowej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Szpitalnej 5 w Pelplinie
19 marca 2021

W związku z planowanym wywozem odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci od mieszkańców Miasta i Gminy Pelplin zamieszczamy poniżej szczegółowy harmonogram.

W razie jakichkolwiek zmian w harmonogramie będziemy zamieszczać informację na bieżąco na stronie internetowej oraz FB – prosimy o śledzenie komunikatów.

Do frakcji odpadów wielkogabarytowych najczęściej zalicza się: łóżka, wersalki, sofy, stoły, krzesła, biurka, regały, fotele, materace, dywany, meble ogrodowe, zabawki dużych rozmiarów, płyty meblowe, duży sprzęt sportowy, rowery.

Elektrośmieci to nierozmontowane: lodówki, pralki, telewizory, monitory, odkurzacze itp.

Prosimy zwrócić uwagę, że nie wszystkie przedmioty zalicza się do frakcji odpadów wielkogabarytowych oraz elektrośmieci i mogą nie zostać zebrane. Takim przykładem są najczęściej odpady remontowo-budowlane takie jak: gruz, muszle sedesowe, okna, kafelki, czyli wszystko, co pozostaje po remoncie a także zużyte opony, baterie, akumulatory czy chemikalia np. farby itp.

Wszystkie tego typu odpady utylizuje się w specjalnie wyznaczonych do tego punkach PSZOK w ramach limitu lub stanowiskach przetwarzania odpadów budowlanych.

Podpowiadamy również, że w odpowiednim zaklasyfikowaniu przedmiotów pomocna może być również aplikacja BLISKO, która dla odbiorców nieczystości stałych funkcjonuje na terenie Miasta i Gminy Pelplin. https://blisko.co/

Zakończyliśmy realizację inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pelplin” dofinansowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 14 806 402,47 zł, dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w formie pożyczki, wyniosło 2 000 000,00 zł.

W ramach projektu zrealizowano następujące inwestycje:

1. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pelplinie”

2. „Budowa magistrali wodociągowej w ul. Starogardzkiej w Pelplinie”

3. „Budowa sieci wodociągowej na trasie Gręblin – Wielki Garc – Gmina Pelplin”

4. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rajkowy i Ornasowo”

5. „Budowa dwóch zbiorników retencyjnych oraz częściowa rozbiórka budynku wraz z wykonaniem ściany szczytowej budynku w miejscowości Rudno”

6. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pelplinie”