Zakładowy cennik usług Podaj stan licznika

Planowana przerwa w dostawie wody

Prośba o podanie stanu wodomierza
13 lipca 2022
Zapytanie ofertowe ZO_1_2022_WM Wykonanie instalacji gazowej C.O. i C.W. dla potrzeb lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Limanowskiego 5 w Pelplinie
23 sierpnia 2022

Informujemy, że w czwartek (11.08.2022r.) nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach Rombark, Bielawki, Rożental. Przerwy w dostawie wody mogą wystąpić od godziny 22:00 do 4:00 z powodu prac modernizacyjnych i przebudowy ul. Bielawskiej.

Zakończyliśmy realizację inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pelplin” dofinansowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 14 806 402,47 zł, dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w formie pożyczki, wyniosło 2 000 000,00 zł.

W ramach projektu zrealizowano następujące inwestycje:

1. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pelplinie”

2. „Budowa magistrali wodociągowej w ul. Starogardzkiej w Pelplinie”

3. „Budowa sieci wodociągowej na trasie Gręblin – Wielki Garc – Gmina Pelplin”

4. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rajkowy i Ornasowo”

5. „Budowa dwóch zbiorników retencyjnych oraz częściowa rozbiórka budynku wraz z wykonaniem ściany szczytowej budynku w miejscowości Rudno”

6. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pelplinie”