Zakładowy cennik usług Podaj stan licznika

Przystanie kajakowe na terenie Gminy Pelplin

ZASADY RADZENIA SOBIE Z PLUSKWAMI
1 września 2022
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022
6 września 2022

Pelkom Sp. z o.o., jako administrator przystani kajakowych na terenie Gminy Pelplin, informuje o aktualnych godzinach otwarcia, tj. od 8:00 do 21:00.

Ograniczenie czasowe nie dotyczy uczestników zgłoszonych spływów i imprez.

 

Uchwała nr XXXIX/337/22 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 25 lutego 2022r. w sprawie regulaminu korzystania z przystani kajakowych na terenie Gminy Pelplin – pobierz

Zakończyliśmy realizację inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pelplin” dofinansowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 14 806 402,47 zł, dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w formie pożyczki, wyniosło 2 000 000,00 zł.

W ramach projektu zrealizowano następujące inwestycje:

1. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pelplinie”

2. „Budowa magistrali wodociągowej w ul. Starogardzkiej w Pelplinie”

3. „Budowa sieci wodociągowej na trasie Gręblin – Wielki Garc – Gmina Pelplin”

4. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rajkowy i Ornasowo”

5. „Budowa dwóch zbiorników retencyjnych oraz częściowa rozbiórka budynku wraz z wykonaniem ściany szczytowej budynku w miejscowości Rudno”

6. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pelplinie”