Zakładowy cennik usług Podaj stan licznika

Zakup węgla w preferencyjnej cenie 1995 zł/t

UTRUDNIENIA W RUCHU DROGOWYM UL. SAMBORA
10 listopada 2022
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZO_05_2022 Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Pelkom Sp. z o.o. na rok 2022 przez firmę audytorską
30 listopada 2022

Od piątku 18 listopada br. w Gminie Pelplin można składać wnioski o zakup węgla w preferencyjnej cenie. Aby to zrobić należy wypełnić przygotowany wniosek, udać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie, a następnie do siedziby spółki PELKOM – która obsługuje proces zakupu i dostaw węgla w imieniu Gminy Pelplin.

Do dokonania zakupu węgla w preferencyjnej cenie 1995 zł brutto/tonę (plus koszty dostawy na terenie gminy zgodnie z załączoną mapą lub transport we własnym zakresie) jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego lub która ma wpisane lub zgłoszone w Centralnej Ewidencji Emisyjności Ciepła jako główne źródło ciepła – źródło węglowe.

Dodatkowo wnioskodawca do momentu zakupu paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, nie skorzystał z wcześniejszej możliwości zakupu węgla po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę.

Weryfikacja przez MOPS wypłaty dodatku węglowego lub sprawdzenia złożonego wniosku o dodatek węglowy:

  • „od ręki” – dla wnioskodawców, którym dodatek węglowy został wypłacony
  • do 2 dni roboczych – dla wnioskodawców, którzy złożyli wniosek o dodatek węglowy, ale na dzień złożenia wniosku o zakup węgla nie został rozpatrzony ze względu na oczekiwanie na pozostałe środki gwarantowane przez Wojewodę Pomorskiego (w skomplikowanych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu)

Płatności

Opłatę za węgiel należy uiścić przed jego odbiorem, przelewem na rachunek bankowy BS Skórcz o/Pelplin 25 8342 0009 2108 2001 8803 0004, wpisując w tytule przelewu „Opłata za zakup węgla w preferencyjnej cenie: imię, nazwisko, adres wnioskodawcy”

Dostawa

Możliwy jest odbiór osobisty (całości wnioskowanego węgla jednorazowo) z siedziby spółki PELKOM. Dostawa pod adres wskazanego we wniosku gospodarstwa domowego jest dodatkowo płatna. Koszt dostawy jest uzależniony od miejsca dostarczenia zakupionego węgla. Gmina Pelplin została podzielona na 3 strefy:

  • I strefa (50zł): Miasto Pelplin
  • II strefa (70zł): Rajkowy, Rudno, Pomyje, Janiszewko, Rożental, Bielawki, Ropuchy
  • III strefa (100zł): Gręblin, Wielki Garc, Międzyłęż, Małe Walichnowy, Lignowy Szlacheckie, Janiszewo, Kulice

 

Jakie kroki należy wykonać aby zakupić węgiel:

  1. Wniosek wypełnia osoba uprawniona do realizacji zakupu węgla (zgodnie z zapisami w Ustawie z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych).
  2. Z wypełnionym wnioskiem należy udać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie w celu weryfikacji wypłaty dodatku węglowego, lub sprawdzenia złożonego wniosku o dodatek węglowy.
  3. Następnie należy się udać do siedziby spółki PELKOM, gdzie uzyskają Państwo informacje dot. dalszego procesu realizacji zakupu, sposobu płatności, oraz dostawy.

 

Zakończyliśmy realizację inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pelplin” dofinansowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 14 806 402,47 zł, dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w formie pożyczki, wyniosło 2 000 000,00 zł.

W ramach projektu zrealizowano następujące inwestycje:

1. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pelplinie”

2. „Budowa magistrali wodociągowej w ul. Starogardzkiej w Pelplinie”

3. „Budowa sieci wodociągowej na trasie Gręblin – Wielki Garc – Gmina Pelplin”

4. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rajkowy i Ornasowo”

5. „Budowa dwóch zbiorników retencyjnych oraz częściowa rozbiórka budynku wraz z wykonaniem ściany szczytowej budynku w miejscowości Rudno”

6. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pelplinie”