Zakładowy cennik usług Podaj stan licznika

Prośba o podanie stanu wodomierza

Dnia 2 stycznia 2024r. Spółka Pelkom będzie nieczynna
19 grudnia 2023
Prośba o podanie stanu wodomierza
28 grudnia 2023

W celu rozliczenia zaliczek za II półrocze roku 2023 prosimy o podanie stanu wodomierza
do dnia 4 stycznia 2024r.

Odbiorcy, którzy posiadają wodomierze elektroniczne nie podają stanu wodomierza.

 

Stan wodomierza prosimy podawać poprzez:

  • wysyłając e-mail na adres (klienci indywidualni): liczniki@pelkom.net
  • wejście na zakładkę podaj stan licznika na stronie internetowej www.pelkom.net,
  • telefonicznie pod nr tel. (58) 536 12 16 w godz.: od 7:00 do 15:00.

W celu przyspieszenia komunikacji między Pelkom Sp. z o.o. a odbiorcą usług zaleca się korzystać z alternatywnych form podawania odczytu niż telefoniczny.

Dziękujemy

Zakończyliśmy realizację inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pelplin” dofinansowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 14 806 402,47 zł, dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w formie pożyczki, wyniosło 2 000 000,00 zł.

W ramach projektu zrealizowano następujące inwestycje:

1. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pelplinie”

2. „Budowa magistrali wodociągowej w ul. Starogardzkiej w Pelplinie”

3. „Budowa sieci wodociągowej na trasie Gręblin – Wielki Garc – Gmina Pelplin”

4. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rajkowy i Ornasowo”

5. „Budowa dwóch zbiorników retencyjnych oraz częściowa rozbiórka budynku wraz z wykonaniem ściany szczytowej budynku w miejscowości Rudno”

6. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pelplinie”