Zakładowy cennik usług Podaj stan licznika

Zarządzanie drogami gminnymi

Zapytanie ofertowe ZO_2_2018 Badanie finansowe za rok 2017
26 stycznia 2018
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZO_2_2018
12 lutego 2018

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza nr 182/2017 z dnia 8 grudnia 2017 roku od dnia 1 stycznia 2018 roku przejęliśmy obowiązki zarządcy dróg gminnych oraz wewnętrznych, których właścicielem jest Gmina Pelplin.

Wszelkie sprawy związane z wydawaniem zezwoleń o zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym prosimy kierować bezpośrednio do Pelkom Sp. z o.o.  na odpowiednich wnioskach dostępnych w zakładce Nieczystości i transport.

Zakończyliśmy realizację inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pelplin” dofinansowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 14 806 402,47 zł, dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w formie pożyczki, wyniosło 2 000 000,00 zł.

W ramach projektu zrealizowano następujące inwestycje:

1. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pelplinie”

2. „Budowa magistrali wodociągowej w ul. Starogardzkiej w Pelplinie”

3. „Budowa sieci wodociągowej na trasie Gręblin – Wielki Garc – Gmina Pelplin”

4. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rajkowy i Ornasowo”

5. „Budowa dwóch zbiorników retencyjnych oraz częściowa rozbiórka budynku wraz z wykonaniem ściany szczytowej budynku w miejscowości Rudno”

6. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pelplinie”