Zakładowy cennik usług Podaj stan licznika

Przetargi

1 lipca 2021

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZO_02_2021 Przegląd instalacji elektrycznych 5-letni budynków administrowanych przez Pelkom Sp. z o.o. w Pelplinie (Wspólnoty Mieszkaniowe, budynki zasobu gminnego, budynki inne)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Tutaj
15 czerwca 2021

Zawiadomienie o wyborze nowego Wykonawcy z najkorzystniejszą ofertą dla ZO_01_2021 Oznakowanie poziome dróg gminnych oraz stanowisk dla niepełnosprawnych na terenie Miasta i Gminy Pelplin

Zawiadomienie o wyborze nowego Wykonawcy z najkorzystniejszą ofertą Tutaj
15 czerwca 2021

Zapytanie ofertowe ZO_02_2021 Przegląd instalacji elektrycznych 5-letni budynków administrowanych przez Pelkom Sp. z o.o. (Wspólnoty Mieszkaniowe, budynki zasobu gminnego, budynki inne)

Pełna treść oferty do pobrania Tutaj Załącznik Nr 1 ZO_02_2021 Wzór oferty pobierz Załącznik Nr 2 ZO_02_2021 Zestawienie Wspólnot Mieszkaniowych pobierz Załącznik Nr 3 ZO_02_2021 Zestawienie lokali i budynków administrowanych przez Pelkom pobierz Załącznik Nr 4 ZO_02_2021 Zestawienie remiz i świetlic pobierz Załącznik Nr 5 ZO_02_2021 Oświadczenie RODO pobierz
24 maja 2021

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZO_01_2021 Oznakowanie poziome dróg gminnych oraz stanowisk dla niepełnosprawnych na terenie Miasta i Gminy Pelplin

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Tutaj
30 kwietnia 2021

Zapytanie ofertowe ZO_01_2021 Oznakowanie poziome dróg gminnych oraz stanowisk dla osób niepełnosprawnych na terenie Miasta i Gminy Pelplin

Pełna treść oferty do pobrania Tutaj Załącznik Nr 1 ZO_01_2021 wzór oferty pobierz Załącznik Nr 2 ZO_01_2021 Oświadczenie RODO pobierz
12 kwietnia 2021

Unieważnienie oferty dla zapytania ofertowego ZO_2_2021_WM Wymiana instalacji elektrycznej w częściach wspólnych, remont klatki schodowej oraz dachu i renowacja elewacji w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy Placu Grunwaldzkim nr 1 i 2 w Pelplinie

Pełna treść rezygnacji Wykonawcy do pobrania Tutaj