Zakładowy cennik usług Podaj stan licznika

Przetargi

17 lutego 2022

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZO_03_2022 Wykonanie okresowej kontroli systemu ogrzewania z uwzględnieniem efektywności kotłów oraz dostosowaniem ich mocy do potrzeb użytkowych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Tutaj
4 lutego 2022

Zapytanie ofertowe ZO_04_2022 Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek i kos spalinowych oraz usługa serwisowa sprzętu na rok 2022

Pełna treść oferty do pobrania Tutaj Załącznik Nr 1 ZO_04_2022 wzór oferty pobierz Załącznik Nr 2 ZO_04_2022 RODO pobierz   Termin składania ofert został przedłużony do 18.02.2022r. pobierz
4 lutego 2022

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZO_02_2022 Uzupełnienie ubytków w nawierzchniach asfaltowych oraz ich odtworzenie po awariach infrastruktury – drogi gminne na terenie Miasta i Gminy Pelplin.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Tutaj
2 lutego 2022

Zapytanie ofertowe ZO_03_2022 Wykonanie okresowej kontroli systemu ogrzewania z uwzględnieniem efektywności kotłów oraz dostosowaniem ich mocy do potrzeb użytkowych

Pełna treść oferty do pobrania Tutaj Załącznik Nr 1 ZO_03_2022 wzór oferty pobierz Załącznik Nr 2 ZO_03_2022 RODO pobierz Załącznik Nr 3 ZO_03_2022 wykaz obiektów pobierz
25 stycznia 2022

Zapytanie ofertowe ZO_02_2022 Uzupełnienie ubytków w nawierzchniach asfaltowych oraz ich odtworzenie po awariach infrastruktury – drogi gminne na terenie Miasta i Gminy Pelplin.

Pełna treść oferty do pobrania Tutaj Załącznik Nr 1 ZO_02_2022 wzór oferty pobierz Załącznik Nr 2 ZO_02_2022 RODO pobierz
24 stycznia 2022

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZO_01_2022 Zakup usług równiarką drogową do naprawy dróg na terenie Miasta i Gminy Pelplin na rok 2022

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Tutaj

Zakończyliśmy realizację inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pelplin” dofinansowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 14 806 402,47 zł, dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w formie pożyczki, wyniosło 2 000 000,00 zł.

W ramach projektu zrealizowano następujące inwestycje:

1. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pelplinie”

2. „Budowa magistrali wodociągowej w ul. Starogardzkiej w Pelplinie”

3. „Budowa sieci wodociągowej na trasie Gręblin – Wielki Garc – Gmina Pelplin”

4. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rajkowy i Ornasowo”

5. „Budowa dwóch zbiorników retencyjnych oraz częściowa rozbiórka budynku wraz z wykonaniem ściany szczytowej budynku w miejscowości Rudno”

6. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pelplinie”