Zakładowy cennik usług Podaj stan licznika

Przetargi

9 maja 2023

Informacja o złożonych ofertach dla zapytania ofertowego ZO_1_2023_WM Prace remontowe pokrycia dachowego wraz z remontem kominów na budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Limanowskiego 9 w Pelplinie

Pełna treść notatki z rozeznania rynku do pobrania Tutaj  
27 kwietnia 2023

Zapytanie ofertowe ZO_2_2023_WM Remont dachu polegający na wymianie pokrycia dachowego, przemurowaniu kominów wraz z wymianą obróbek blacharskich na budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym w Rajkowach przy ulicy Orzechowej 4

Pełna treść oferty do pobrania Tutaj Załącznik Nr 1 ZO_2_2023_WM Formularz oferty pobierz Załącznik Nr 2 ZO_2_2023_WM Przedmiar robót pobierz Załącznik Nr 3 ZO_2_2023_WM Oświadczenie RODO pobierz
25 kwietnia 2023

Zapytanie ofertowe ZO_1_2023_WM Prace remontowe pokrycia dachowego wraz z remontem kominów na budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Limanowskiego 9 w Pelplinie

Pełna treść oferty do pobrania Tutaj Załącznik Nr 1 ZO_1_2023_WM Formularz oferty pobierz Załącznik Nr 2 ZO_1_2023_WM Przedmiar robót pobierz Załącznik Nr 3 ZO_1_2023_WM Oświadczenie RODO pobierz
28 grudnia 2022

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZO_06_2022 Wykonanie badań wody i ścieków na rok 2023 zgodnie z harmonogramem

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Tutaj  
19 grudnia 2022

Zapytanie ofertowe ZO_06_2022 Wykonanie badań wody i ścieków na rok 2023 zgodnie z harmonogramem

Pełna treść oferty do pobrania Tutaj Załącznik Nr 1 ZO_06_2022 harmonogram poboru próbek na rok 2023 pobierz Załącznik Nr 2 ZO_06_2022 wzór oferty pobierz Załącznik Nr 3 ZO_06_2022 Oświadczenie RODO pobierz
30 listopada 2022

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZO_05_2022 Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Pelkom Sp. z o.o. na rok 2022 przez firmę audytorską

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Tutaj  

Zakończyliśmy realizację inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pelplin” dofinansowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 14 806 402,47 zł, dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w formie pożyczki, wyniosło 2 000 000,00 zł.

W ramach projektu zrealizowano następujące inwestycje:

1. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pelplinie”

2. „Budowa magistrali wodociągowej w ul. Starogardzkiej w Pelplinie”

3. „Budowa sieci wodociągowej na trasie Gręblin – Wielki Garc – Gmina Pelplin”

4. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rajkowy i Ornasowo”

5. „Budowa dwóch zbiorników retencyjnych oraz częściowa rozbiórka budynku wraz z wykonaniem ściany szczytowej budynku w miejscowości Rudno”

6. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pelplinie”