Zakładowy cennik usług Podaj stan licznika

Przetargi

10 stycznia 2022

Zapytanie ofertowe ZO_01_2022 Zakup usług równiarką drogową do naprawy dróg na terenie Miasta i Gminy Pelplin na rok 2022

Pełna treść oferty do pobrania Tutaj Załącznik Nr 1 ZO_01_2022 wzór oferty pobierz Załącznik Nr 2 ZO_01_2022 RODO pobierz
22 grudnia 2021

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZO_07_2021 Wykonanie badań wody i ścieków na rok 2022 zgodnie z harmonogramem

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Tutaj
13 grudnia 2021

Zapytanie ofertowe ZO_07_2021 Wykonanie badań wody i ścieków na rok 2022 zgodnie z harmonogramem

Pełna treść oferty do pobrania Tutaj Załącznik Nr 1 ZO_07_2021 harmonogram poboru próbek na rok 2022 pobierz Załącznik Nr 2 ZO_07_2021 wzór oferty pobierz Załącznik Nr 3 ZO_07_2021 Oświadczenie RODO pobierz
8 grudnia 2021

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZO_06_2021 Przegląd techniczny roczny budynków administrowanych przez Pelkom

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Tutaj
2 grudnia 2021

Postępowanie ZP.271.1.2021 Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie zimowym 2021 – 2022

Pełna treść ogłoszenia o zamówieniu Tutaj Specyfikacja Warunków Zamówienia ZP.271.1.2021 Tutaj Identyfikator postępowania w miniPortalu Tutaj Załącznik Nr 1 do SWZ pobierz Załącznik Nr 2 do SWZ pobierz Załącznik Nr 3 do SWZ pobierz   Dnia 10.12.2021r. – Dodano zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pobierz
29 listopada 2021

Zapytanie ofertowe ZO_06_2021 Przegląd techniczny roczny budynków administrowanych przez Pelkom

Pełna treść oferty do pobrania Tutaj Załącznik Nr 1 ZO_06_2021 Oferta pobierz Załącznik Nr 2 ZO_06_2021 Oświadczenie RODO pobierz Załącznik Nr 3 ZO_06_2021 Wspólnoty mieszkaniowe pobierz Załącznik Nr 4 ZO_06_2021 Budynki gminne pobierz Załącznik Nr 5 ZO_06_2021 Remizy i świetlice pobierz Załącznik Nr 6 ZO_06_2021 Budynki wod-kan pobierz   Dodatkowo prosimy o załączenie posiadanych referencji oraz decyzję o uprawnieniach budowlanych na wykonywanie przeglądów.

Zakończyliśmy realizację inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pelplin” dofinansowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 14 806 402,47 zł, dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w formie pożyczki, wyniosło 2 000 000,00 zł.

W ramach projektu zrealizowano następujące inwestycje:

1. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pelplinie”

2. „Budowa magistrali wodociągowej w ul. Starogardzkiej w Pelplinie”

3. „Budowa sieci wodociągowej na trasie Gręblin – Wielki Garc – Gmina Pelplin”

4. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rajkowy i Ornasowo”

5. „Budowa dwóch zbiorników retencyjnych oraz częściowa rozbiórka budynku wraz z wykonaniem ściany szczytowej budynku w miejscowości Rudno”

6. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pelplinie”