Zakładowy cennik usług Podaj stan licznika

Przetargi

6 kwietnia 2021

Informacja o złożonych ofertach dla zapytania ofertowego ZO_2_2021_WM Wymiana instalacji elektrycznej w częściach wspólnych, remont klatki schodowej oraz dachu i renowacja elewacji w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy Placu Grunwaldzkim nr 1 i 2 w Pelplinie

Pełna treść notatki z rozeznania rynku do pobrania Tutaj  
6 kwietnia 2021

Informacja o złożonych ofertach dla zapytania ofertowego ZO_1_2021_WM Wykonanie instalacji wewnętrznej C.O. i C.W.U. oraz gazowej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Szpitalnej 5 w Pelplinie

Pełna treść notatki z rozeznania rynku do pobrania Tutaj  
19 marca 2021

Zapytanie ofertowe ZO_2_2021_WM Wymiana instalacji elektrycznej w częściach wspólnych, remont klatki schodowej oraz dachu i renowacja elewacji w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy Placu Grunwaldzkim nr 1 i 2 w Pelplinie

Pełna treść oferty do pobrania Tutaj Załącznik Nr 1 ZO_1_2021_WM Formularz oferty pobierz Załącznik Nr 2 ZO_1_2021_WM Przedmiar robót – Remont dachu i renowacja elewacji – pobierz Załącznik Nr 3 ZO_1_2021_WM Przedmiar robót – Remont klatki schodowej pobierz Załącznik Nr 4 ZO_1_2021_WM Przedmiar robót – Instalacja elektryczna części wspólne pobierz Załącznik Nr 5 ZO_1_2021_WM Oświadczenie RODO pobierz
19 marca 2021

Zapytanie ofertowe ZO_1_2021_WM Wykonanie instalacji wewnętrznej C.O. i C.W.U. oraz gazowej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Szpitalnej 5 w Pelplinie

Pełna treść oferty do pobrania Tutaj Załącznik Nr 1 ZO_1_2021_WM Formularz oferty pobierz Załącznik Nr 2 ZO_1_2021_WM Przedmiar robót – Instalacja gazowa pobierz Załącznik Nr 3 ZO_1_2021_WM Przedmiar robót – Instalacja C.O. I C.W.U. pobierz Załącznik Nr 4 ZO_1_2021_WM Oświadczenie RODO pobierz
31 grudnia 2020

Regulamin udzielania zamówień poniżej 130 000 złotych w Pelkom Sp.z o.o.

Pełna treść regulaminu po pobrania tutaj.
30 grudnia 2020

Regulamin udzielania zamówień sektorowych w „PELKOM” Sp. z o.o. – aktualizacja

Pełna treść zaktualizowanego regulaminu do pobrania tutaj

Zakończyliśmy realizację inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pelplin” dofinansowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 14 806 402,47 zł, dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w formie pożyczki, wyniosło 2 000 000,00 zł.

W ramach projektu zrealizowano następujące inwestycje:

1. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pelplinie”

2. „Budowa magistrali wodociągowej w ul. Starogardzkiej w Pelplinie”

3. „Budowa sieci wodociągowej na trasie Gręblin – Wielki Garc – Gmina Pelplin”

4. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rajkowy i Ornasowo”

5. „Budowa dwóch zbiorników retencyjnych oraz częściowa rozbiórka budynku wraz z wykonaniem ściany szczytowej budynku w miejscowości Rudno”

6. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pelplinie”