Zakładowy cennik usług Podaj stan licznika

Przetargi

20 października 2022

Zapytanie ofertowe ZO_05_2022 Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Pelkom Sp. z o.o. na rok 2022 przez firmę audytorską

Pełna treść oferty do pobrania Tutaj Załącznik Nr 1 ZO_05_2022 formularz oferty pobierz Załącznik Nr 2 ZO_05_2022 Oświadczenie RODO pobierz
14 września 2022

Postępowanie ZP.271.02.2022 „Dostawa samochodu ciężarowego typu Hakowiec z HDS (hydraulicznym dźwigiem samochodowym)”

Pełna treść ogłoszenia o zamówieniu Tutaj Specyfikacja Warunków Zamówienia ZP.271.02.2022 Tutaj   Załącznik Nr 1 do SWZ pobierz Załącznik Nr 2 do SWZ pobierz Załącznik Nr 3 do SWZ pobierz Załącznik Nr 4 do SWZ pobierz   Adres platformy zakupowej (elektroniczne składanie ofert): https://platformazakupowa.pl/transakcja/662998 https://platformazakupowa.pl/pn/pelkom/proceedings  
8 września 2022

Postępowanie ZP.271.01.2022 „Zakup i montaż instalacji PV o mocy 49,5 kWp na obiekcie oczyszczalni ścieków w Pelplinie”

Pełna treść ogłoszenia o zamówieniu Tutaj Specyfikacja Warunków Zamówienia ZP.271.01.2022 Tutaj   Załącznik Nr 1 do SWZ pobierz Załącznik Nr 2 do SWZ pobierz Załącznik Nr 3 do SWZ pobierz Załącznik Nr 4 do SWZ pobierz   Adres platformy zakupowej (elektroniczne składanie ofert): https://platformazakupowa.pl/transakcja/660860 https://platformazakupowa.pl/pn/pelkom/proceedings  
6 września 2022

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

Zgodnie z art. 23 ust.4 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) poniżej znajduje się do pobrania plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022.   Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 – Pobierz Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 (aktualizacja z dnia 16.11.2022r.) – Pobierz
23 sierpnia 2022

Zapytanie ofertowe ZO_1_2022_WM Wykonanie instalacji gazowej C.O. i C.W. dla potrzeb lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Limanowskiego 5 w Pelplinie

Pełna treść oferty do pobrania Tutaj Załącznik Nr 1 ZO_1_2022_WM Formularz oferty pobierz Załącznik Nr 2 ZO_1_2022_WM Przedmiar robót – Instalacja gazowa C.O. C.W. 1 pobierz Załącznik Nr 3 ZO_1_2022_WM Przedmiar robót – Instalacja gazowa C.O. C.W. 2 pobierz Załącznik Nr 4 ZO_1_2022_WM Oświadczenie RODO pobierz
21 lutego 2022

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZO_04_2022 Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek i kos spalinowych oraz usługa serwisowa sprzętu na rok 2022

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Tutaj

Zakończyliśmy realizację inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pelplin” dofinansowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 14 806 402,47 zł, dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w formie pożyczki, wyniosło 2 000 000,00 zł.

W ramach projektu zrealizowano następujące inwestycje:

1. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pelplinie”

2. „Budowa magistrali wodociągowej w ul. Starogardzkiej w Pelplinie”

3. „Budowa sieci wodociągowej na trasie Gręblin – Wielki Garc – Gmina Pelplin”

4. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rajkowy i Ornasowo”

5. „Budowa dwóch zbiorników retencyjnych oraz częściowa rozbiórka budynku wraz z wykonaniem ściany szczytowej budynku w miejscowości Rudno”

6. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pelplinie”