Zakładowy cennik usług Podaj stan licznika

Zapytanie ofertowe ZO_1_2022_WM Wykonanie instalacji gazowej C.O. i C.W. dla potrzeb lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Limanowskiego 5 w Pelplinie

Planowana przerwa w dostawie wody
8 sierpnia 2022
ZASADY RADZENIA SOBIE Z PLUSKWAMI
1 września 2022

Pełna treść oferty do pobrania Tutaj

Załącznik Nr 1 ZO_1_2022_WM Formularz oferty pobierz

Załącznik Nr 2 ZO_1_2022_WM Przedmiar robót – Instalacja gazowa C.O. C.W. 1 pobierz

Załącznik Nr 3 ZO_1_2022_WM Przedmiar robót – Instalacja gazowa C.O. C.W. 2 pobierz

Załącznik Nr 4 ZO_1_2022_WM Oświadczenie RODO pobierz

Zakończyliśmy realizację inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pelplin” dofinansowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 14 806 402,47 zł, dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w formie pożyczki, wyniosło 2 000 000,00 zł.

W ramach projektu zrealizowano następujące inwestycje:

1. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pelplinie”

2. „Budowa magistrali wodociągowej w ul. Starogardzkiej w Pelplinie”

3. „Budowa sieci wodociągowej na trasie Gręblin – Wielki Garc – Gmina Pelplin”

4. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rajkowy i Ornasowo”

5. „Budowa dwóch zbiorników retencyjnych oraz częściowa rozbiórka budynku wraz z wykonaniem ściany szczytowej budynku w miejscowości Rudno”

6. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pelplinie”