Zakładowy cennik usług Podaj stan licznika

Aktualności

28 marca 2024

UTRUDNIENIA W RUCHU DROGOWYM NA UL. STAROGARDZKIEJ – PRZEBUDOWA DROGI I NAPRAWA NAWIERZCHNI

UTRUDNIENIA W RUCHU DROGOWYM NA UL. STAROGARDZKIEJ – PRZEBUDOWA DROGI I NAPRAWA NAWIERZCHNI W poniedziałek 8 kwietnia 2024 roku na ul. Starogardzkiej rozpocznie się przebudowa drogi oraz naprawa nawierzchni w związku ze skutkami awarii wodociągowej i zapadnięciem się drogi. Remontowana część odcinka drogi będzie całkowicie wyłączona z ruchu drogowego. Prace remontowe na zaznaczonym odcinku ul. Starogardzkiej planowane są do dnia 15 kwietnia 2024 roku. Termin ten może ulec zmianie w […]
26 stycznia 2024

Harmonogram wywozu nieczystości stałych od przedsiębiorstw od 01.01.2024r.

Harmonogram do pobrania tutaj
28 grudnia 2023

Prośba o podanie stanu wodomierza

Informacja dotyczy najemców mieszkaniowego zasobu Gminy Pelplin oraz właścicieli lokali we wspólnotach mieszkaniowych. W celu rozliczenia zaliczek za II półrocze roku 2023 prosimy o podanie wodomierza od 27 grudnia 2023r. do 5 stycznia 2024 r. Stan wodomierza prosimy podawać poprzez: wysyłając e-mail na adres: mieszkaniowka@pelkom.net wysyłając e-mail na adres: wieslawa.najda@pelkom.net wysyłając e-mail na adres: anna.omen@pelkom.net telefonicznie pod nr tel. (58) 536 12 16 wew. 18 (w godz. od 7:00 do […]
28 grudnia 2023

Prośba o podanie stanu wodomierza

W celu rozliczenia zaliczek za II półrocze roku 2023 prosimy o podanie stanu wodomierza do dnia 4 stycznia 2024r. Odbiorcy, którzy posiadają wodomierze elektroniczne nie podają stanu wodomierza.   Stan wodomierza prosimy podawać poprzez: wysyłając e-mail na adres (klienci indywidualni): liczniki@pelkom.net wejście na zakładkę podaj stan licznika na stronie internetowej www.pelkom.net, telefonicznie pod nr tel. (58) 536 12 16 w godz.: od 7:00 do 15:00. W celu przyspieszenia komunikacji między […]
19 grudnia 2023

Dnia 2 stycznia 2024r. Spółka Pelkom będzie nieczynna

Informujemy, że dnia 2 stycznia 2024r. Pelkom Sp. z o.o. będzie nieczynna.   Dzień 2 stycznia został ustalony dniem wolnym od pracy za święto przypadające w sobotę 6 stycznia 2024r.   Jednocześnie przypominamy o możliwości zgłaszania awarii pod numerem aktywnym całodobowo:  698 912 169
29 listopada 2023

Płukanie sieci wodociągowej w miejscowości Kulice

W związku płukaniem sieci wodociągowej w miejscowości KULICE może wystąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za utrudnienia przepraszamy.
25 października 2023

Płukanie sieci 2023

Informujemy, że w dniach od 6 listopada do 19 listopada 2023 roku w godzinach nocnych tj. 22:00 – 6:00 nastąpi płukanie sieci wodociągowej w miejscowościach: Pelplin, Rajkowy, Gręblin, Rudno, Wielki Garc, Pomyje, Rożental, Bielawki, Rombark i Ropuchy. W wyniku płukania może w godzinach rannych wystąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za utrudnienia przepraszamy.
25 października 2023

Dnia 3 listopada 2023r. Spółka Pelkom będzie nieczynna

Informujemy, że dnia 3 listopada 2023r. Pelkom Sp. z o.o. będzie nieczynna.   Dzień 3 listopada został ustalony dniem wolnym od pracy za święto przypadające w sobotę 11 listopada 2023r.   Jednocześnie przypominamy o możliwości zgłaszania awarii pod numerem aktywnym całodobowo:  698 912 169
9 października 2023

Komunikat w sprawie akcji przewonienia gazu ziemnego

31 sierpnia 2023

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WODY – do pobrania Tutaj
9 sierpnia 2023

Informacja dla mieszkańców – Plac zabaw NIVEA ul. Wybickiego

W związku z pracami modernizacyjnym na placu zabaw NIVEA w Pelplinie (ul. Wybickiego) prosimy nie korzystać z placu zabaw oraz nie podchodzić do zabezpieczonych elementów. Zakaz korzystania z placu zabaw obowiązuje od 09.08.2023 r. do 11.08.2023 r.   Za utrudnienia przepraszamy.
24 lipca 2023

Prośba o podanie stanu wodomierza

Informacja dotyczy najemców mieszkaniowego zasobu Gminy Pelplin oraz właścicieli lokali we wspólnotach mieszkaniowych. W celu rozliczenia zaliczek za I półrocze roku 2023, zwracamy się z prośbą o odczyt wodomierza na dzień 31 lipca 2023 r. oraz podanie stanu wodomierza do 5 sierpnia 2023r. Stan wodomierza prosimy podawać poprzez: wysyłając e-mail na adres: mieszkaniowka@pelkom.net wysyłając e-mail na adres: wieslawa.najda@pelkom.net telefonicznie pod nr tel. (58) 536 12 16 wew. 18 (w godz. […]

Zakończyliśmy realizację inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pelplin” dofinansowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 14 806 402,47 zł, dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w formie pożyczki, wyniosło 2 000 000,00 zł.

W ramach projektu zrealizowano następujące inwestycje:

1. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pelplinie”

2. „Budowa magistrali wodociągowej w ul. Starogardzkiej w Pelplinie”

3. „Budowa sieci wodociągowej na trasie Gręblin – Wielki Garc – Gmina Pelplin”

4. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rajkowy i Ornasowo”

5. „Budowa dwóch zbiorników retencyjnych oraz częściowa rozbiórka budynku wraz z wykonaniem ściany szczytowej budynku w miejscowości Rudno”

6. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pelplinie”