Zakładowy cennik usług Podaj stan licznika

Aktualności

23 lipca 2021

Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Pelkom Sp. z o.o.

W wyniku przeprowadzonego konkursu Rada Nadzorcza Spółki PELKOM, wyłoniła kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Pelkom Sp. z o.o. w Pelplinie w osobie Pana Krzysztofa Pałkowskiego zamieszkałego w Tczewie.
7 lipca 2021

Nowa taryfa za wodę i ścieki na lata 2021-2024

Informujemy, że zgodnie z: Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gdańsku, z dnia 30 czerwca 2021 r., Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Art. 24 (Dz. U. 2017, poz. 328, 1566 i 2180), od dnia 1 sierpnia 2021 r. wchodzi w życie taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie […]
5 lipca 2021

Prośba o podanie stanu wodomierza

Informacja dotyczy najemców mieszkaniowego zasobu Gminy Pelplin oraz właścicieli lokali we wspólnotach mieszkaniowych. W celu rozliczenia zaliczek wody w roku 2021, zwracamy się z prośbą o samodzielny odczyt stanu wodomierza, możliwie w dniu 31 lipca 2021 roku lub zbliżonym oraz podanie stanu do dnia 6 sierpnia 2021 roku. Stan wodomierza prosimy podawać poprzez: • wysyłając e-mail na adres: mieszkaniowka@pelkom.net • wysyłając e-mail na adres: wieslawa.najda@pelkom.net • wejście na zakładkę „kontakt” […]
25 czerwca 2021

Harmonogram wywozu nieczystości od przedsiębiorstw od 1 lipca 2021

18 czerwca 2021

Prośba o podanie stanu wodomierza

Informacja dotyczy odbiorców dla których wystawiane są faktury zaliczkowe. W celu rozliczenia zaliczek za I półrocze roku 2021, zwracamy się z prośbą o samodzielny odczyt stanu wodomierza, możliwie w dniu 30 czerwca 2021 roku lub zbliżonym oraz podanie stanu do dnia 5 lipca 2021 roku. Stan wodomierza prosimy podawać poprzez: • rejestrację na e-BOK, • wysyłając e-mail na adres (klienci indywidualni): liczniki@pelkom.net • wejście na zakładkę podaj odczyt na stronie […]
8 kwietnia 2021

Spis powszechny 2021

24 marca 2021

Oddanie do użytkowania oczyszczalni ścieków w Pelplinie oraz zakończenie projektu UE

W dniu 18 marca 2021 roku spółka Pelkom uroczyście zakończyła, współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, projekt pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Pelplin”. Skromna, na miarę czasów uroczystość miała miejsce na oczyszczalni ścieków w Pelplinie, której modernizacja uwieńczyła realizację projektu. W symbolicznym akcie oddania do użytkowania oczyszczalni oraz zakończenia projektu uczestniczyli między innymi: Prezes Zarządu – Marcin Osowski oraz Dyrektor Rozwojui Marketingu – Krzysztof Zalewski […]
22 marca 2021

Płukanie sieci wiosna 2021

Informujemy, że w dniach od 19 kwietnia do 3 maja 2021 roku w godzinach nocnych tj. 22.00 – 6.00 nastąpi płukanie sieci wodociągowej w miejscowościach: Pelplin, Rajkowy, Gręblin, Rudno, Pomyje, Rożental,Bielawki, Rombark i Ropuchy. W wyniku płukania może w godzinach rannych wystąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za utrudnienia przepraszamy
16 marca 2021

Wywóz odpadów wielkogabarytowych oraz elektrośmieci od mieszkańców Miasta i Gminy Pelplin

W związku z planowanym wywozem odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci od mieszkańców Miasta i Gminy Pelplin zamieszczamy poniżej szczegółowy harmonogram. W razie jakichkolwiek zmian w harmonogramie będziemy zamieszczać informację na bieżąco na stronie internetowej oraz FB – prosimy o śledzenie komunikatów. Do frakcji odpadów wielkogabarytowych najczęściej zalicza się: łóżka, wersalki, sofy, stoły, krzesła, biurka, regały, fotele, materace, dywany, meble ogrodowe, zabawki dużych rozmiarów, płyty meblowe, duży sprzęt sportowy, rowery. Elektrośmieci to […]
16 marca 2021

Termin równania dróg gruntowych na terenie Miasta i Gminy Pelplin

Pelkom Sp. z o. o. jako zarządca dróg gminnych informuje, że z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych konieczne jest przesunięcie terminu rozpoczęcia równania dróg gruntowych gminnych na terenie miasta i gminy Pelplin z 15 na 22 marca. Pragniemy wyjaśnić, że prace związane z równaniem dróg gruntowych polegają na: zerwaniu wierzchniej warstwy w drodze o nawierzchni gruntowej ziemnej lub gruntowej powierzchniowo utwardzonej (szlaką, gruzem, tłuczniem) na grubości od 5 do 10 cm, […]
15 marca 2021

Zmiana harmonogramu wywozu marzec 2021

Informujemy, że w marcu 2021 roku ulegnie zmianie harmonogram wywozu nieczystości dla przedsiębiorstw z którymi mamy podpisaną umowę na wywóz nieczystości. Wywóz frakcji planowany wg harmonogramu w dniu 23,24 i 25 marca 2021 roku zostanie zrealizowany 16,17 i 18 marca 2021 roku tj. wtorek, środa i czwartek w tym tygodniu. Prosimy o przygotowanie pojemników zgodnie z zaktualizowanym wykazem.
8 stycznia 2021

Akcja Zima 2021