Zakładowy cennik usług Podaj stan licznika

Jak prawidłowo odczytać wodomierz

Usługa dezynfekcji infrastruktury zewnętrznej
29 kwietnia 2020
Targowisko Miejskie w Pelplinie także w soboty
8 maja 2020

Poniższe zdjęcie przedstawia w jaki sposób należy dokonać poprawnego bieżącego odczytu wodomierza.

Bieżącego odczytu stanu wodomierza dokonuje się tylko w pełnych metrach sześciennych, nie uwzględniając wartości wskazywanych przez wskazówki lub w przypadku innego typu licznika – wartości po przecinku oznaczonych na czerwono.

Pamiętać należy także o obowiązku przekazywania stanu wodomierza służącego do rozliczenia wody bezpowrotnie zużytej na ogród tzw. podlicznika. Najlepszą praktyką jest odczytanie zarówno wodomierza głównego jak i podlicznika w tym samym czasie.

Przypominamy także, że tylko wodomierze główne są własnością Spółki natomiast wszystkie pozostałe urządzenia służące do odliczeń tzw. podliczniki są własnością Klienta.

Zakończyliśmy realizację inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pelplin” dofinansowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 14 806 402,47 zł, dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w formie pożyczki, wyniosło 2 000 000,00 zł.

W ramach projektu zrealizowano następujące inwestycje:

1. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pelplinie”

2. „Budowa magistrali wodociągowej w ul. Starogardzkiej w Pelplinie”

3. „Budowa sieci wodociągowej na trasie Gręblin – Wielki Garc – Gmina Pelplin”

4. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rajkowy i Ornasowo”

5. „Budowa dwóch zbiorników retencyjnych oraz częściowa rozbiórka budynku wraz z wykonaniem ściany szczytowej budynku w miejscowości Rudno”

6. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pelplinie”