Zakładowy cennik usług Podaj stan licznika

Jak prawidłowo odczytać wodomierz

Usługa dezynfekcji infrastruktury zewnętrznej
29 kwietnia 2020
Targowisko Miejskie w Pelplinie także w soboty
8 maja 2020

Poniższe zdjęcie przedstawia w jaki sposób należy dokonać poprawnego bieżącego odczytu wodomierza.

Bieżącego odczytu stanu wodomierza dokonuje się tylko w pełnych metrach sześciennych, nie uwzględniając wartości wskazywanych przez wskazówki lub w przypadku innego typu licznika – wartości po przecinku oznaczonych na czerwono.

Pamiętać należy także o obowiązku przekazywania stanu wodomierza służącego do rozliczenia wody bezpowrotnie zużytej na ogród tzw. podlicznika. Najlepszą praktyką jest odczytanie zarówno wodomierza głównego jak i podlicznika w tym samym czasie.

Przypominamy także, że tylko wodomierze główne są własnością Spółki natomiast wszystkie pozostałe urządzenia służące do odliczeń tzw. podliczniki są własnością Klienta.