Zakładowy cennik usług Podaj stan licznika

Targowisko Miejskie w Pelplinie także w soboty

Jak prawidłowo odczytać wodomierz
5 maja 2020
PSZOK
8 maja 2020

Informujemy, że od najbliższej soboty tj.: 9 maja 2020 roku Targowisko Miejskie w Pelplinie będzie czynne także w soboty.

Obowiązuje stały reżim sanitarny według ogólnieprzyjętych zasad dotyczących przeciwdziałania COVID-19 oraz nowy regulamin targowiska.

Godziny handlu wyznaczone zostały między godziną 6:30 a 12:30 na ściśle określonym terenie targowiska. 🍅👕

Serdecznie zapraszamy.

Zakończyliśmy realizację inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pelplin” dofinansowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 14 806 402,47 zł, dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w formie pożyczki, wyniosło 2 000 000,00 zł.

W ramach projektu zrealizowano następujące inwestycje:

1. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pelplinie”

2. „Budowa magistrali wodociągowej w ul. Starogardzkiej w Pelplinie”

3. „Budowa sieci wodociągowej na trasie Gręblin – Wielki Garc – Gmina Pelplin”

4. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rajkowy i Ornasowo”

5. „Budowa dwóch zbiorników retencyjnych oraz częściowa rozbiórka budynku wraz z wykonaniem ściany szczytowej budynku w miejscowości Rudno”

6. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pelplinie”