Zakładowy cennik usług Podaj stan licznika

Zamówienia Wspólnoty Mieszkaniowe (Administrator)

21 maja 2024

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZO_03_2024 Wykonanie wewnętrznej instalacji C.O. i C.W.U. oraz gazowej w trzech lokalach (4,9,15) w budynku wielolokalowym Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Limanowskiego 13 w Pelplinie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Tutaj  
21 maja 2024

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZO_02_2024 Wykonanie wewnętrznej instalacji C.O. i C.W.U. oraz gazowej w dwóch lokalach (13,14) w budynku wielolokalowym Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Limanowskiego 9 w Pelplinie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Tutaj  
21 maja 2024

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZO_01_2024 Wykonanie wewnętrznej instalacji C.O. i C.W.U. oraz gazowej w dwóch lokalach (1,3) w budynku wielolokalowym Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Limanowskiego 11B w Pelplinie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Tutaj  
8 maja 2024

Zapytanie ofertowe ZO_03_2024 Wykonanie wewnętrznej instalacji C.O. i C.W.U. oraz gazowej dla potrzeb trzech lokali mieszkalnych (4,9,15) w budynku wielorodzinnym przy ul. Limanowskiego 13 w Pelplinie

Pełna treść oferty do pobrania Tutaj Załącznik Nr 1 ZO_03_2024 formularz oferty pobierz Załącznik Nr 2 ZO_03_2024 kosztorys i przedmiar lokal nr 4 pobierz Załącznik Nr 3 ZO_03_2024 kosztorys i przedmiar lokal nr 9 pobierz Załącznik Nr 3 ZO_03_2024 kosztorys i przedmiar lokal nr 15 pobierz Załącznik Nr 4 ZO_03_2024 oświadczenie RODO pobierz  
8 maja 2024

Zapytanie ofertowe ZO_02_2024 Wykonanie wewnętrznej instalacji C.O. i C.W.U. oraz gazowej dla potrzeb dwóch lokali mieszkalnych (13,14) w budynku wielorodzinnym przy ul. Limanowskiego 9 w Pelplinie

Pełna treść oferty do pobrania Tutaj Załącznik Nr 1 ZO_02_2024 formularz oferty pobierz Załącznik Nr 2 ZO_02_2024 kosztorys i przedmiar lokal nr 13 pobierz Załącznik Nr 3 ZO_02_2024 kosztorys i przedmiar lokal nr 14 pobierz Załącznik Nr 4 ZO_02_2024 oświadczenie RODO pobierz  
8 maja 2024

Zapytanie ofertowe ZO_01_2024 Wykonanie wewnętrznej instalacji C.O. i C.W.U. oraz gazowej dla potrzeb dwóch lokali mieszkalnych (1,3) w budynku wielorodzinnym przy ul. Limanowskiego 11B w Pelplinie

Pełna treść oferty do pobrania Tutaj Załącznik Nr 1 ZO_01_2024 formularz oferty pobierz Załącznik Nr 2 ZO_01_2024 kosztorys i przedmiar lokal nr 1 pobierz Załącznik Nr 3 ZO_01_2024 kosztorys i przedmiar lokal nr 3 pobierz Załącznik Nr 4 ZO_01_2024 oświadczenie RODO pobierz  
9 maja 2023

Informacja o złożonych ofertach dla zapytania ofertowego ZO_1_2023_WM Prace remontowe pokrycia dachowego wraz z remontem kominów na budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Limanowskiego 9 w Pelplinie

Pełna treść notatki z rozeznania rynku do pobrania Tutaj  
27 kwietnia 2023

Zapytanie ofertowe ZO_2_2023_WM Remont dachu polegający na wymianie pokrycia dachowego, przemurowaniu kominów wraz z wymianą obróbek blacharskich na budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym w Rajkowach przy ulicy Orzechowej 4

Pełna treść oferty do pobrania Tutaj Załącznik Nr 1 ZO_2_2023_WM Formularz oferty pobierz Załącznik Nr 2 ZO_2_2023_WM Przedmiar robót pobierz Załącznik Nr 3 ZO_2_2023_WM Oświadczenie RODO pobierz
25 kwietnia 2023

Zapytanie ofertowe ZO_1_2023_WM Prace remontowe pokrycia dachowego wraz z remontem kominów na budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Limanowskiego 9 w Pelplinie

Pełna treść oferty do pobrania Tutaj Załącznik Nr 1 ZO_1_2023_WM Formularz oferty pobierz Załącznik Nr 2 ZO_1_2023_WM Przedmiar robót pobierz Załącznik Nr 3 ZO_1_2023_WM Oświadczenie RODO pobierz

Zakończyliśmy realizację inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pelplin” dofinansowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 14 806 402,47 zł, dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w formie pożyczki, wyniosło 2 000 000,00 zł.

W ramach projektu zrealizowano następujące inwestycje:

1. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pelplinie”

2. „Budowa magistrali wodociągowej w ul. Starogardzkiej w Pelplinie”

3. „Budowa sieci wodociągowej na trasie Gręblin – Wielki Garc – Gmina Pelplin”

4. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rajkowy i Ornasowo”

5. „Budowa dwóch zbiorników retencyjnych oraz częściowa rozbiórka budynku wraz z wykonaniem ściany szczytowej budynku w miejscowości Rudno”

6. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pelplinie”