Zakładowy cennik usług Podaj stan licznika

Zamówienia Wspólnoty Mieszkaniowe (Administrator)

9 maja 2023

Informacja o złożonych ofertach dla zapytania ofertowego ZO_1_2023_WM Prace remontowe pokrycia dachowego wraz z remontem kominów na budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Limanowskiego 9 w Pelplinie

Pełna treść notatki z rozeznania rynku do pobrania Tutaj  
27 kwietnia 2023

Zapytanie ofertowe ZO_2_2023_WM Remont dachu polegający na wymianie pokrycia dachowego, przemurowaniu kominów wraz z wymianą obróbek blacharskich na budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym w Rajkowach przy ulicy Orzechowej 4

Pełna treść oferty do pobrania Tutaj Załącznik Nr 1 ZO_2_2023_WM Formularz oferty pobierz Załącznik Nr 2 ZO_2_2023_WM Przedmiar robót pobierz Załącznik Nr 3 ZO_2_2023_WM Oświadczenie RODO pobierz
25 kwietnia 2023

Zapytanie ofertowe ZO_1_2023_WM Prace remontowe pokrycia dachowego wraz z remontem kominów na budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Limanowskiego 9 w Pelplinie

Pełna treść oferty do pobrania Tutaj Załącznik Nr 1 ZO_1_2023_WM Formularz oferty pobierz Załącznik Nr 2 ZO_1_2023_WM Przedmiar robót pobierz Załącznik Nr 3 ZO_1_2023_WM Oświadczenie RODO pobierz
23 sierpnia 2022

Zapytanie ofertowe ZO_1_2022_WM Wykonanie instalacji gazowej C.O. i C.W. dla potrzeb lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Limanowskiego 5 w Pelplinie

Pełna treść oferty do pobrania Tutaj Załącznik Nr 1 ZO_1_2022_WM Formularz oferty pobierz Załącznik Nr 2 ZO_1_2022_WM Przedmiar robót – Instalacja gazowa C.O. C.W. 1 pobierz Załącznik Nr 3 ZO_1_2022_WM Przedmiar robót – Instalacja gazowa C.O. C.W. 2 pobierz Załącznik Nr 4 ZO_1_2022_WM Oświadczenie RODO pobierz
12 kwietnia 2021

Unieważnienie oferty dla zapytania ofertowego ZO_2_2021_WM Wymiana instalacji elektrycznej w częściach wspólnych, remont klatki schodowej oraz dachu i renowacja elewacji w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy Placu Grunwaldzkim nr 1 i 2 w Pelplinie

Pełna treść rezygnacji Wykonawcy do pobrania Tutaj  
6 kwietnia 2021

Informacja o złożonych ofertach dla zapytania ofertowego ZO_2_2021_WM Wymiana instalacji elektrycznej w częściach wspólnych, remont klatki schodowej oraz dachu i renowacja elewacji w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy Placu Grunwaldzkim nr 1 i 2 w Pelplinie

Pełna treść notatki z rozeznania rynku do pobrania Tutaj  
6 kwietnia 2021

Informacja o złożonych ofertach dla zapytania ofertowego ZO_1_2021_WM Wykonanie instalacji wewnętrznej C.O. i C.W.U. oraz gazowej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Szpitalnej 5 w Pelplinie

Pełna treść notatki z rozeznania rynku do pobrania Tutaj  
19 marca 2021

Zapytanie ofertowe ZO_2_2021_WM Wymiana instalacji elektrycznej w częściach wspólnych, remont klatki schodowej oraz dachu i renowacja elewacji w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy Placu Grunwaldzkim nr 1 i 2 w Pelplinie

Pełna treść oferty do pobrania Tutaj Załącznik Nr 1 ZO_1_2021_WM Formularz oferty pobierz Załącznik Nr 2 ZO_1_2021_WM Przedmiar robót – Remont dachu i renowacja elewacji – pobierz Załącznik Nr 3 ZO_1_2021_WM Przedmiar robót – Remont klatki schodowej pobierz Załącznik Nr 4 ZO_1_2021_WM Przedmiar robót – Instalacja elektryczna części wspólne pobierz Załącznik Nr 5 ZO_1_2021_WM Oświadczenie RODO pobierz
19 marca 2021

Zapytanie ofertowe ZO_1_2021_WM Wykonanie instalacji wewnętrznej C.O. i C.W.U. oraz gazowej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Szpitalnej 5 w Pelplinie

Pełna treść oferty do pobrania Tutaj Załącznik Nr 1 ZO_1_2021_WM Formularz oferty pobierz Załącznik Nr 2 ZO_1_2021_WM Przedmiar robót – Instalacja gazowa pobierz Załącznik Nr 3 ZO_1_2021_WM Przedmiar robót – Instalacja C.O. I C.W.U. pobierz Załącznik Nr 4 ZO_1_2021_WM Oświadczenie RODO pobierz

Zakończyliśmy realizację inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pelplin” dofinansowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 14 806 402,47 zł, dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w formie pożyczki, wyniosło 2 000 000,00 zł.

W ramach projektu zrealizowano następujące inwestycje:

1. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pelplinie”

2. „Budowa magistrali wodociągowej w ul. Starogardzkiej w Pelplinie”

3. „Budowa sieci wodociągowej na trasie Gręblin – Wielki Garc – Gmina Pelplin”

4. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rajkowy i Ornasowo”

5. „Budowa dwóch zbiorników retencyjnych oraz częściowa rozbiórka budynku wraz z wykonaniem ściany szczytowej budynku w miejscowości Rudno”

6. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pelplinie”