Zakładowy cennik usług Podaj stan licznika

Przetargi

11 grudnia 2017

ZP.271.11.2017.JRP – Dostawa koparko-ładowarki dla potrzeb oczyszczalni ścieków w Pelplinie

Poniżej pełna treść ogłoszenia oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Dnia 18.12.2017 – dodano odpowiedzi na pytania – pełna treść do pobrania poniżej Dnia 19.12.2017 – dodano odpowiedzi na pytania – pełna treść do pobrania poniżej Dnia 21.12.2017 – dodano informację z otwarcia ofert – do pobrania poniżej. Dnia 29.12.2017 – dodano zawiadomienie o wyborze oferty – do pobrania poniżej. Ogłoszenie o zamówieniu – Pobierz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Pobierz […]
8 listopada 2017

ZP.271.10.2017.JRP – Budowa dwóch zbiorników retencyjnych oraz częściowa rozbiórka budynku wraz z wykonaniem ściany szczytowej budynku w miejscowości Rudno

Poniżej pełna treść ogłoszenia oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – do pobrania poniżej: Dnia 20.11.2017 r. – dodano odpowiedzi na pytania – do pobrania poniżej Dnia 27.11.2017 r. – dodano odpowiedzi na pytania – do pobrania poniżej Dnia 30.11.2017 r. – dodano informację z otwarcia ofert – do pobrania poniżej Dnia 11.12.2017 r. – dodano zawiadomienie o wyborze oferty – do pobrania poniżej Ogłoszenie o zamówieniu – Pobierz Specyfikacja Istotnych […]
23 października 2017

ZP.271.9.2017.JRP – Dostawa koparko-ładowarki dla potrzeb oczyszczalni ścieków w Pelplinie

Poniżej pełna treść ogłoszenia oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Dnia 08.11.2017 – Dodano zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – pełna treść zawiadomienia do pobrania poniżej. Ogłoszenie o zamówieniu – Pobierz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Pobierz Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Pobierz Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Pobierz Załącznik nr 3 do SIWZ – Wykaz dostaw – […]
10 października 2017

ZP.271.8.2017.JRP – Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pelplinie

Poniżej pełna treść ogłoszenia oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Dnia 13.10.2017 r. dodano pytania i odpowiedzi do SIWZ – do pobrania poniżej. Ogłoszenie o zamówieniu – Pobierz   Dnia 19.10.2017 r. – dodano informację z otwarcia ofert – do pobrania poniżej. Dnia 20.10.2017 r. – dodano zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – do pobrania poniżej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Pobierz Załącznik nr 1 do SIWZ – Dokumentacja techniczna – […]
18 września 2017

ZP.271.7.2017.JRP – Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pelplinie

Poniżej pełna treść ogłoszenia oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Dnia 02.10.2017 r. – dodano pytania i odpowiedzi do SIWZ oraz dodano zaktualizowany Załącznik nr 2 do SIWZ (wzór umowy). Dnia 09.10.2017 r. – dodano informację z otwarcia ofert. Dnia 10.10.2017 r. – dodano zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. Ogłoszenie o zamówieniu – Pobierz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Pobierz Załącznik nr 1 do SIWZ – Dokumentacja techniczna – Pobierz Załącznik nr […]
28 lipca 2017

ZP.271.6.2017 – przetarg nieograniczony na: Remont wodociągu w ulicy Mickiewicza w Pelplinie

Poniżej pełna treść ogłoszenia oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dnia 01.08.2017 – Dodano odpowiedzi na pytania Zamawiających – Pobierz Dnia 09.08.2017 – Dodano informację z otwarcia ofert – Pobierz Dnia 09.08.2017 – Dodano zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Pobierz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Pobierz Załącznik nr 1 do SIWZ – Przedmiar robót – Pobierz Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór umowy – Pobierz Załącznik nr 3 do […]