Zakładowy cennik usług Podaj stan licznika

Przetargi

22 października 2021

Zapytanie ofertowe ZO_05_2021 Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2021/2022 – drogi gminne na terenie Miasta i Gminy Pelplin – wynajem sprzętu do odśnieżania

Pełna treść oferty do pobrania Tutaj Załącznik Nr 1 ZO_05_2021 Rejon – Sprzęt pobierz Załącznik Nr 2 ZO_05_2021 Opis przedmiotu zamówienia pobierz Załącznik Nr 3  ZO_05_2021 Wzór oferty – Rejon 1 pobierz Załącznik Nr 3  ZO_05_2021 Wzór oferty – Rejon 2 pobierz Załącznik Nr 3 ZO_05_2021 Wzór oferty – Rejon 3 pobierz Załącznik Nr 4 ZO_05_2021 Oświadczenie RODO pobierz
18 października 2021

Zapytanie ofertowe ZO_03_2021 Przeprowadzenie badania finansowego Pelkom Sp. z o.o. na rok 2021 przez firmę audytorską

Pełna treść oferty do pobrania Tutaj Załącznik Nr 1 ZO_03_2021 wzór oferty pobierz Załącznik Nr 2 ZO_03_2021 Oświadczenie RODO pobierz
1 lipca 2021

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZO_02_2021 Przegląd instalacji elektrycznych 5-letni budynków administrowanych przez Pelkom Sp. z o.o. w Pelplinie (Wspólnoty Mieszkaniowe, budynki zasobu gminnego, budynki inne)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Tutaj
15 czerwca 2021

Zawiadomienie o wyborze nowego Wykonawcy z najkorzystniejszą ofertą dla ZO_01_2021 Oznakowanie poziome dróg gminnych oraz stanowisk dla niepełnosprawnych na terenie Miasta i Gminy Pelplin

Zawiadomienie o wyborze nowego Wykonawcy z najkorzystniejszą ofertą Tutaj
15 czerwca 2021

Zapytanie ofertowe ZO_02_2021 Przegląd instalacji elektrycznych 5-letni budynków administrowanych przez Pelkom Sp. z o.o. (Wspólnoty Mieszkaniowe, budynki zasobu gminnego, budynki inne)

Pełna treść oferty do pobrania Tutaj Załącznik Nr 1 ZO_02_2021 Wzór oferty pobierz Załącznik Nr 2 ZO_02_2021 Zestawienie Wspólnot Mieszkaniowych pobierz Załącznik Nr 3 ZO_02_2021 Zestawienie lokali i budynków administrowanych przez Pelkom pobierz Załącznik Nr 4 ZO_02_2021 Zestawienie remiz i świetlic pobierz Załącznik Nr 5 ZO_02_2021 Oświadczenie RODO pobierz
24 maja 2021

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZO_01_2021 Oznakowanie poziome dróg gminnych oraz stanowisk dla niepełnosprawnych na terenie Miasta i Gminy Pelplin

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Tutaj