Zakładowy cennik usług Podaj stan licznika

Przetargi

8 maja 2024

Zapytanie ofertowe ZO_01_2024 Wykonanie wewnętrznej instalacji C.O. i C.W.U. oraz gazowej dla potrzeb dwóch lokali mieszkalnych (1,3) w budynku wielorodzinnym przy ul. Limanowskiego 11B w Pelplinie

Pełna treść oferty do pobrania Tutaj Załącznik Nr 1 ZO_01_2024 formularz oferty pobierz Załącznik Nr 2 ZO_01_2024 kosztorys i przedmiar lokal nr 1 pobierz Załącznik Nr 3 ZO_01_2024 kosztorys i przedmiar lokal nr 3 pobierz Załącznik Nr 4 ZO_01_2024 oświadczenie RODO pobierz  
22 lutego 2024

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ZO_02_2023 Przegląd techniczny, roczny i pięcioletni dla budynków administrowanych przez Pelkom Sp. z o.o. w Pelplinie

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w trybie zapytania ofertowego  Tutaj  
15 grudnia 2023

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZO_03_2023 Wykonanie badań wody i ścieków na rok 2024 zgodnie z harmonogramem

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Tutaj  
5 grudnia 2023

Zapytanie ofertowe ZO_03_2023 Wykonanie badań wody i ścieków na rok 2024 zgodnie z harmonogramem

Pełna treść oferty do pobrania Tutaj Załącznik Nr 1 ZO_03_2023 harmonogram poboru próbek na rok 2024 pobierz Załącznik Nr 2 ZO_03_2023 wzór oferty pobierz Załącznik Nr 3 ZO_03_2023 Oświadczenie RODO pobierz
20 listopada 2023

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZO_02_2023 Przegląd techniczny, roczny i pięcioletni dla budynków administrowanych przez Pelkom Sp. z o.o. w Pelplinie (Wspólnoty Mieszkaniowe, budynki zasobu gminnego, budynki inne)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Tutaj  
10 listopada 2023

Zapytanie ofertowe ZO_02_2023 Przegląd techniczny, roczny i pięcioletni dla budynków administrowanych przez Pelkom Sp. z o.o. w Pelplinie (Wspólnoty Mieszkaniowe, budynki zasobu gminnego, budynki inne)

Pełna treść oferty do pobrania Tutaj Załącznik Nr 1 ZO_02_2023 formularz oferty pobierz Załącznik Nr 2 ZO_02_2023 wykaz budynków pobierz Załącznik Nr 3 ZO_02_2023 oświadczenie RODO pobierz

Zakończyliśmy realizację inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pelplin” dofinansowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 14 806 402,47 zł, dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w formie pożyczki, wyniosło 2 000 000,00 zł.

W ramach projektu zrealizowano następujące inwestycje:

1. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pelplinie”

2. „Budowa magistrali wodociągowej w ul. Starogardzkiej w Pelplinie”

3. „Budowa sieci wodociągowej na trasie Gręblin – Wielki Garc – Gmina Pelplin”

4. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rajkowy i Ornasowo”

5. „Budowa dwóch zbiorników retencyjnych oraz częściowa rozbiórka budynku wraz z wykonaniem ściany szczytowej budynku w miejscowości Rudno”

6. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pelplinie”