Zakładowy cennik usług Podaj stan licznika

Przetargi

23 października 2017

ZP.271.9.2017.JRP – Dostawa koparko-ładowarki dla potrzeb oczyszczalni ścieków w Pelplinie

Poniżej pełna treść ogłoszenia oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Dnia 08.11.2017 – Dodano zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – pełna treść zawiadomienia do pobrania poniżej. Ogłoszenie o zamówieniu – Pobierz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Pobierz Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Pobierz Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Pobierz Załącznik nr 3 do SIWZ – Wykaz dostaw – […]
10 października 2017

ZP.271.8.2017.JRP – Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pelplinie

Poniżej pełna treść ogłoszenia oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Dnia 13.10.2017 r. dodano pytania i odpowiedzi do SIWZ – do pobrania poniżej. Ogłoszenie o zamówieniu – Pobierz   Dnia 19.10.2017 r. – dodano informację z otwarcia ofert – do pobrania poniżej. Dnia 20.10.2017 r. – dodano zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – do pobrania poniżej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Pobierz Załącznik nr 1 do SIWZ – Dokumentacja techniczna – […]
18 września 2017

ZP.271.7.2017.JRP – Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pelplinie

Poniżej pełna treść ogłoszenia oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Dnia 02.10.2017 r. – dodano pytania i odpowiedzi do SIWZ oraz dodano zaktualizowany Załącznik nr 2 do SIWZ (wzór umowy). Dnia 09.10.2017 r. – dodano informację z otwarcia ofert. Dnia 10.10.2017 r. – dodano zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. Ogłoszenie o zamówieniu – Pobierz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Pobierz Załącznik nr 1 do SIWZ – Dokumentacja techniczna – Pobierz Załącznik nr […]
28 lipca 2017

ZP.271.6.2017 – przetarg nieograniczony na: Remont wodociągu w ulicy Mickiewicza w Pelplinie

Poniżej pełna treść ogłoszenia oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dnia 01.08.2017 – Dodano odpowiedzi na pytania Zamawiających – Pobierz Dnia 09.08.2017 – Dodano informację z otwarcia ofert – Pobierz Dnia 09.08.2017 – Dodano zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Pobierz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Pobierz Załącznik nr 1 do SIWZ – Przedmiar robót – Pobierz Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór umowy – Pobierz Załącznik nr 3 do […]
26 lipca 2017

ZP.271.5.2017.JRP – Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pelplinie

Poniżej pełna treść ogłoszenia oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Dnia 03.08.2017 – został uzupełniony Załącznik nr 1 do SIWZ – Dokumentacja techniczna – zaktualizowany plik do pobrania poniżej. Dnia 11.08.2017 – dodano pytania i odpowiedzi do SIWZ oraz decyzje administracyjne – do pobrania poniżej Dnia 22.08.2017 – dodano: zaktualizowany załącznik nr 1 do SIWZ, zaktualizowany załącznik nr 2 do SIWZ oraz zaktualizowana Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia – zaktualizowane pliki do […]
21 lipca 2017

ZO/13/2017 – „Dostawa używanego samochodu specjalnego – śmieciarki w formie leasingu”

Pełna treść zapytania do pobrania – tutaj

Zakończyliśmy realizację inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pelplin” dofinansowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 14 806 402,47 zł, dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w formie pożyczki, wyniosło 2 000 000,00 zł.

W ramach projektu zrealizowano następujące inwestycje:

1. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pelplinie”

2. „Budowa magistrali wodociągowej w ul. Starogardzkiej w Pelplinie”

3. „Budowa sieci wodociągowej na trasie Gręblin – Wielki Garc – Gmina Pelplin”

4. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rajkowy i Ornasowo”

5. „Budowa dwóch zbiorników retencyjnych oraz częściowa rozbiórka budynku wraz z wykonaniem ściany szczytowej budynku w miejscowości Rudno”

6. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pelplinie”