Zakładowy cennik usług Podaj stan licznika

Postępowanie ZP.271.01.2022 „Zakup i montaż instalacji PV o mocy 49,5 kWp na obiekcie oczyszczalni ścieków w Pelplinie”

Deratyzacja studzienek kanalizacyjnych
7 września 2022
Postępowanie ZP.271.02.2022 „Dostawa samochodu ciężarowego typu Hakowiec z HDS (hydraulicznym dźwigiem samochodowym)”
14 września 2022

Pełna treść ogłoszenia o zamówieniu Tutaj

Specyfikacja Warunków Zamówienia ZP.271.01.2022 Tutaj

 

Załącznik Nr 1 do SWZ pobierz

Załącznik Nr 2 do SWZ pobierz

Załącznik Nr 3 do SWZ pobierz

Załącznik Nr 4 do SWZ pobierz

 

Adres platformy zakupowej (elektroniczne składanie ofert): https://platformazakupowa.pl/transakcja/660860

https://platformazakupowa.pl/pn/pelkom/proceedings

 

Zakończyliśmy realizację inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pelplin” dofinansowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 14 806 402,47 zł, dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w formie pożyczki, wyniosło 2 000 000,00 zł.

W ramach projektu zrealizowano następujące inwestycje:

1. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pelplinie”

2. „Budowa magistrali wodociągowej w ul. Starogardzkiej w Pelplinie”

3. „Budowa sieci wodociągowej na trasie Gręblin – Wielki Garc – Gmina Pelplin”

4. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rajkowy i Ornasowo”

5. „Budowa dwóch zbiorników retencyjnych oraz częściowa rozbiórka budynku wraz z wykonaniem ściany szczytowej budynku w miejscowości Rudno”

6. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pelplinie”