Zakładowy cennik usług Podaj stan licznika

Zapytanie ofertowe ZO_07_2021 Wykonanie badań wody i ścieków na rok 2022 zgodnie z harmonogramem

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZO_06_2021 Przegląd techniczny roczny budynków administrowanych przez Pelkom
8 grudnia 2021
Zmiana harmonogramu wywozu nieczystości stałych zmieszanych
14 grudnia 2021

Pełna treść oferty do pobrania Tutaj

Załącznik Nr 1 ZO_07_2021 harmonogram poboru próbek na rok 2022 pobierz

Załącznik Nr 2 ZO_07_2021 wzór oferty pobierz

Załącznik Nr 3 ZO_07_2021 Oświadczenie RODO pobierz

Zakończyliśmy realizację inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pelplin” dofinansowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 14 806 402,47 zł, dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w formie pożyczki, wyniosło 2 000 000,00 zł.

W ramach projektu zrealizowano następujące inwestycje:

1. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pelplinie”

2. „Budowa magistrali wodociągowej w ul. Starogardzkiej w Pelplinie”

3. „Budowa sieci wodociągowej na trasie Gręblin – Wielki Garc – Gmina Pelplin”

4. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rajkowy i Ornasowo”

5. „Budowa dwóch zbiorników retencyjnych oraz częściowa rozbiórka budynku wraz z wykonaniem ściany szczytowej budynku w miejscowości Rudno”

6. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pelplinie”