Zakładowy cennik usług Podaj stan licznika

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZO_03_2024 Wykonanie wewnętrznej instalacji C.O. i C.W.U. oraz gazowej w trzech lokalach (4,9,15) w budynku wielolokalowym Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Limanowskiego 13 w Pelplinie
21 maja 2024

Zgodnie z art. 23 ust.4 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) poniżej znajduje się do pobrania plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024.

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 powyżej 130 000 zł (aktualny na dzień 04.06.2024) – Pobierz

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 poniżej 130 000 zł (aktualny na dzień 04.06.2024) – Pobierz

Zakończyliśmy realizację inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pelplin” dofinansowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 14 806 402,47 zł, dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w formie pożyczki, wyniosło 2 000 000,00 zł.

W ramach projektu zrealizowano następujące inwestycje:

1. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pelplinie”

2. „Budowa magistrali wodociągowej w ul. Starogardzkiej w Pelplinie”

3. „Budowa sieci wodociągowej na trasie Gręblin – Wielki Garc – Gmina Pelplin”

4. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rajkowy i Ornasowo”

5. „Budowa dwóch zbiorników retencyjnych oraz częściowa rozbiórka budynku wraz z wykonaniem ściany szczytowej budynku w miejscowości Rudno”

6. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pelplinie”