Zakładowy cennik usług Podaj stan licznika

Bezpieczeństwo wody pitnej wspomagane przez małże

Zima 2018_2019
8 stycznia 2019
Plan zamówień na 2019 rok
14 stycznia 2019

W trosce o wysoką jakość świadczonych usług w zakresie dostaw wody pitnej, w Stacji Uzdatniania Wody Pelplin, PELKOM Sp. z o. „zatrudniła” małże słodkowodne. Są to wyjątkowi i wyczuleni pracownicy, ponieważ przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, są odpowiedzialni za czystość wody dostarczanej do mieszkańców aglomeracji Pelplin.

Do sprawowania pieczy nad bezpieczeństwem jakości wody pitnej zatrudnione zostały małże słodkowodne z gatunku Skójka zaostrzona z łac. Unio tumidus. Mowa tutaj o Systemie Biomonitoringu SYMBIO, który stanowi system wczesnego ostrzegania przed zanieczyszczeniem produkowanej wody pitnej dostarczanej codziennie w ilości ok. 2200 m3/dobę, dla ponad
13 000 mieszkańców Pelplina i okolic, zaopatrywanych w wodę ze Stacji Uzdatniania Wody Pelplin.

Małże o których mowa są częścią Systemu Biomonitoringu, a jego funkcjonowanie oparte jest
o idee bioindykacji. Te wyjątkowo czułe organizmy, gdy tylko pojawi się w wodzie jakakolwiek substancja szkodliwa, w reakcji obronnej zamykają swoje muszle. W budynku Stacji Uzdatniania Wody, w specjalistycznym zbiorniku, zostało umieszczonych osiem małży. Do każdego z tych osobników został „przytwierdzony” elektromagnes współpracujący z sondami pomiarowymi, które rejestrują stopień otwarcia muszli, i ich naturalny biorytm, porównywalny do ludzkiego EKG. Nagłe zamknięcie się muszli tych organizmów będzie natychmiast informowało PELKOM Sp. z o.o.
o niekorzystnej zmianie parametrów wody pitnej, tym samym SYMBIO wygeneruje odpowiedni sygnał na który nasze służby będą reagowały jeszcze szybciej i sprawniej niż dotychczas. Informacje o przydatności wody do przesłania jej końcowemu odbiorcy są przesyłane zdalnie, co jedną sekundę.

Małże przy monitorowaniu wody będą pracowały trzy miesiące. Po tym czasie firma PROTE
z Poznania, obsługująca system, dokonuje wymiany małży na nowe organizmy, te natomiast, które pracowały trzy miesiące są odtransportowane do jeziora z którego wcześniej zostały pozyskane.

Sama metoda jest jedną z najskuteczniejszych technologii dostępnych na rynku, co zostało potwierdzone wieloletnimi doświadczeniami firmy PROTE obsługującej prawie 50 takich systemów na terenie naszego kraju. Warto zaznaczyć, że obecnie małże monitorują jakość wody ujmowanej już dla
ok 10 milionów ludzi. System SYMBIO jest  połączeniem sprawdzonej naturalnej metody, która daje nowe standardy bezpieczeństwa także dla odbiorców wody pitnej, której jakość pozwala na jej picie prosto z kranu.

Zakończyliśmy realizację inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pelplin” dofinansowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 14 806 402,47 zł, dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w formie pożyczki, wyniosło 2 000 000,00 zł.

W ramach projektu zrealizowano następujące inwestycje:

1. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pelplinie”

2. „Budowa magistrali wodociągowej w ul. Starogardzkiej w Pelplinie”

3. „Budowa sieci wodociągowej na trasie Gręblin – Wielki Garc – Gmina Pelplin”

4. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rajkowy i Ornasowo”

5. „Budowa dwóch zbiorników retencyjnych oraz częściowa rozbiórka budynku wraz z wykonaniem ściany szczytowej budynku w miejscowości Rudno”

6. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pelplinie”