Zakładowy cennik usług Podaj stan licznika

Zmiana taryfy za wodę i ścieki

Przywrócona bieżąca obsługa e-BOK
29 kwietnia 2019
Deratyzacja sieci kanalizacyjnej
6 sierpnia 2019

Uprzejmie informujemy, że od 1 czerwca 2019 roku według planu 3 – letniego uległa zmianie taryfa za wodę i ścieki na kolejny rok. Szczegółowy cennik taryfy zamieszczony jest na stronie Pelkom w zakładce wod-kan – stawki https://pelkom.net/wod-kan/#stawki