Zakładowy cennik usług Podaj stan licznika

Prośba o podanie stanu wodomierza

Zawiadomienie o wyborze nowego Wykonawcy z najkorzystniejszą ofertą dla ZO_01_2021 Oznakowanie poziome dróg gminnych oraz stanowisk dla niepełnosprawnych na terenie Miasta i Gminy Pelplin
15 czerwca 2021
Harmonogram wywozu nieczystości od przedsiębiorstw od 1 lipca 2021
25 czerwca 2021
Informacja dotyczy odbiorców dla których wystawiane są faktury zaliczkowe.
W celu rozliczenia zaliczek za I półrocze roku 2021, zwracamy się z prośbą o samodzielny odczyt stanu wodomierza, możliwie w dniu 30 czerwca 2021 roku lub zbliżonym oraz podanie stanu do dnia 5 lipca 2021 roku.
Stan wodomierza prosimy podawać poprzez:
• rejestrację na e-BOK,
• wysyłając e-mail na adres (klienci indywidualni): liczniki@pelkom.net
• wejście na zakładkę podaj odczyt na stronie internetowej www.pelkom.net,
• telefonicznie pod nr tel. (58) 536 12 16 wew. 23 w godz.: od 7:00 do 15:00.
W celu przyspieszenia komunikacji między Pelkom Sp. z o.o. a odbiorcą usług zaleca się korzystać z alternatywnych form podawania odczytu niż telefoniczny.
Dziękujemy