Zakładowy cennik usług Podaj stan licznika

Zapytanie ofertowe ZO_05_2021 Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2021/2022 – drogi gminne na terenie Miasta i Gminy Pelplin – wynajem sprzętu do odśnieżania

Zapytanie ofertowe ZO_03_2021 Przeprowadzenie badania finansowego Pelkom Sp. z o.o. na rok 2021 przez firmę audytorską
18 października 2021
Zapytanie ofertowe ZO_04_2021 Zakup i dostawa chemii gospodarczej oraz artykułów do utrzymania czystości dla firmy Pelkom Sp. z o.o. na rok 2022
25 października 2021

Pełna treść oferty do pobrania Tutaj

Załącznik Nr 1 ZO_05_2021 Rejon – Sprzęt pobierz

Załącznik Nr 2 ZO_05_2021 Opis przedmiotu zamówienia pobierz

Załącznik Nr 3  ZO_05_2021 Wzór oferty – Rejon 1 pobierz

Załącznik Nr 3  ZO_05_2021 Wzór oferty – Rejon 2 pobierz

Załącznik Nr 3 ZO_05_2021 Wzór oferty – Rejon 3 pobierz

Załącznik Nr 4 ZO_05_2021 Oświadczenie RODO pobierz

Zakończyliśmy realizację inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pelplin” dofinansowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 14 806 402,47 zł, dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w formie pożyczki, wyniosło 2 000 000,00 zł.

W ramach projektu zrealizowano następujące inwestycje:

1. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pelplinie”

2. „Budowa magistrali wodociągowej w ul. Starogardzkiej w Pelplinie”

3. „Budowa sieci wodociągowej na trasie Gręblin – Wielki Garc – Gmina Pelplin”

4. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rajkowy i Ornasowo”

5. „Budowa dwóch zbiorników retencyjnych oraz częściowa rozbiórka budynku wraz z wykonaniem ściany szczytowej budynku w miejscowości Rudno”

6. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pelplinie”