Zakładowy cennik usług Podaj stan licznika

Utrudnienia w ruchu drogowym

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZO_04_2021 Zakup i dostawa chemii gospodarczej oraz artykułów do utrzymania czystości dla firmy Pelkom Sp. z o.o. na rok 2022
16 listopada 2021
Akcja Zima 2021/2022
19 listopada 2021

Informujemy, że od 17 listopada do 27 listopada 2021r. mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym w związku z modernizacją instalacji wodno-kanalizacyjnej na ulicy Okoniewskiego.

Za utrudnienia przepraszamy oraz prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

Zakończyliśmy realizację inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pelplin” dofinansowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 14 806 402,47 zł, dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w formie pożyczki, wyniosło 2 000 000,00 zł.

W ramach projektu zrealizowano następujące inwestycje:

1. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pelplinie”

2. „Budowa magistrali wodociągowej w ul. Starogardzkiej w Pelplinie”

3. „Budowa sieci wodociągowej na trasie Gręblin – Wielki Garc – Gmina Pelplin”

4. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rajkowy i Ornasowo”

5. „Budowa dwóch zbiorników retencyjnych oraz częściowa rozbiórka budynku wraz z wykonaniem ściany szczytowej budynku w miejscowości Rudno”

6. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pelplinie”