Zakładowy cennik usług Podaj stan licznika

Prośba o podanie stanu wodomierza

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZO_07_2021 Wykonanie badań wody i ścieków na rok 2022 zgodnie z harmonogramem
22 grudnia 2021
Dnia 7 stycznia 2022r. Spółka Pelkom będzie nieczynna
3 stycznia 2022
Informacja dotyczy najemców mieszkaniowego zasobu Gminy Pelplin oraz właścicieli lokali we wspólnotach mieszkaniowych.
W celu rozliczenia zaliczek za II półrocze roku 2021, zwracamy się z prośbą o samodzielny odczyt stanu wodomierza, możliwie w dniu 31 grudnia 2021 roku lub zbliżonym oraz podanie stanu do dnia 5 stycznia 2022 roku.
Stan wodomierza prosimy podawać poprzez:
• wysyłając e-mail na adres: mieszkaniowka@pelkom.net
• wysyłając e-mail na adres: wieslawa.najda@pelkom.net
• wejście na zakładkę „kontakt” na stronie internetowej www.pelkom.net
• telefonicznie pod nr tel. (58) 536 12 16 wew. 18 w godz.: od 7:00 do 15:00.
W celu przyspieszenia komunikacji między Pelkom Sp. z o.o. a odbiorcą usług zaleca się korzystać z alternatywnych form podawania odczytu niż telefoniczny.
Dziękujemy

Zakończyliśmy realizację inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pelplin” dofinansowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 14 806 402,47 zł, dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w formie pożyczki, wyniosło 2 000 000,00 zł.

W ramach projektu zrealizowano następujące inwestycje:

1. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pelplinie”

2. „Budowa magistrali wodociągowej w ul. Starogardzkiej w Pelplinie”

3. „Budowa sieci wodociągowej na trasie Gręblin – Wielki Garc – Gmina Pelplin”

4. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rajkowy i Ornasowo”

5. „Budowa dwóch zbiorników retencyjnych oraz częściowa rozbiórka budynku wraz z wykonaniem ściany szczytowej budynku w miejscowości Rudno”

6. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pelplinie”