Zakładowy cennik usług Podaj stan licznika

Oferta pracy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZO_06_2022 Wykonanie badań wody i ścieków na rok 2023 zgodnie z harmonogramem
28 grudnia 2022
Awaria linii telefonicznych
28 lutego 2023

PELKOM Sp. z o.o. w Pelplinie poszukuje pracownika na stanowisko konserwatora sieci wod-kan.

  • Wymagania: prawo jazdy kat. B

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt:

nr tel. 58 536 12 16

sekretariat@pelkom.net

Zakończyliśmy realizację inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pelplin” dofinansowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 14 806 402,47 zł, dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w formie pożyczki, wyniosło 2 000 000,00 zł.

W ramach projektu zrealizowano następujące inwestycje:

1. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pelplinie”

2. „Budowa magistrali wodociągowej w ul. Starogardzkiej w Pelplinie”

3. „Budowa sieci wodociągowej na trasie Gręblin – Wielki Garc – Gmina Pelplin”

4. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rajkowy i Ornasowo”

5. „Budowa dwóch zbiorników retencyjnych oraz częściowa rozbiórka budynku wraz z wykonaniem ściany szczytowej budynku w miejscowości Rudno”

6. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pelplinie”