Zakładowy cennik usług Podaj stan licznika

UTRUDNIENIA W RUCHU DROGOWYM NA UL. STAROGARDZKIEJ – PRZEBUDOWA DROGI I NAPRAWA NAWIERZCHNI

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ZO_02_2023 Przegląd techniczny, roczny i pięcioletni dla budynków administrowanych przez Pelkom Sp. z o.o. w Pelplinie
22 lutego 2024
Zapytanie ofertowe ZO_01_2024 Wykonanie wewnętrznej instalacji C.O. i C.W.U. oraz gazowej dla potrzeb dwóch lokali mieszkalnych (1,3) w budynku wielorodzinnym przy ul. Limanowskiego 11B w Pelplinie
8 maja 2024

UTRUDNIENIA W RUCHU DROGOWYM NA UL. STAROGARDZKIEJ – PRZEBUDOWA DROGI I NAPRAWA NAWIERZCHNI

W poniedziałek 8 kwietnia 2024 roku na ul. Starogardzkiej rozpocznie się przebudowa drogi oraz naprawa nawierzchni w związku ze skutkami awarii wodociągowej i zapadnięciem się drogi. Remontowana część odcinka drogi będzie całkowicie wyłączona z ruchu drogowego.
Prace remontowe na zaznaczonym odcinku ul. Starogardzkiej planowane są do dnia 15 kwietnia 2024 roku. Termin ten może ulec zmianie w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Zalecamy objazd następującymi ulicami: LIMANOWSKIEGO, WIGURY, ŻWIRKI, CZARNIECKIEGO, BISKUPA DOMINIKA, SZPITALNA (pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony)
Kierowcy poruszający się pojazdami, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony mają obowiązek poruszania się Obwodnicą Pelplina (droga wojewódzka nr 229).

 

 

 

Zakończyliśmy realizację inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pelplin” dofinansowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 14 806 402,47 zł, dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w formie pożyczki, wyniosło 2 000 000,00 zł.

W ramach projektu zrealizowano następujące inwestycje:

1. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pelplinie”

2. „Budowa magistrali wodociągowej w ul. Starogardzkiej w Pelplinie”

3. „Budowa sieci wodociągowej na trasie Gręblin – Wielki Garc – Gmina Pelplin”

4. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rajkowy i Ornasowo”

5. „Budowa dwóch zbiorników retencyjnych oraz częściowa rozbiórka budynku wraz z wykonaniem ściany szczytowej budynku w miejscowości Rudno”

6. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pelplinie”