Zakładowy cennik usług Podaj stan licznika

Projekt Unijny

Oceń zrealizowane inwestycje

  Postęp prac przy realizacji projektów

  Nowoczesna gospodarka wodno-ściekowa w gminie Pelplin

  Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, że projekt pod nazwą "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pelplin" uzyskał dofinansowanie unijne.

  Finałem wielomiesięcznych przygotowań jest uroczyste podpisanie w dniu 6 czerwca 2017 r. w siedzibie Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku umowy o przyznanie dofinansowania. W skromnej, ale jakże ważnej dla przyszłości naszej gminy, uroczystości podpisania umowy wzięli udział: Prezes Spółki "Pelkom" Mirosława Okupska, Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin Patryk Demski.

  Przedmiotem projektu, którego wartość opiewa na 18,7 mln zł oraz rekordowe jak na Gminę Pelplin dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wynoszące 9,4 mln zł, są dwa zadania:

  • uporządkowanie gospodarki wodnej we wschodnim obszarze gminy, w rejonie miejscowości: Wielki Garc, Międzyłęż oraz Małe Walichnowy
  • generalna modernizacja oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pelplinie

  Pierwsze składowe elementy tych ogromnych zadań rozpoczęte zostaną jeszcze w tym roku. Więcej informacji na temat projektu Gminy Pelplin o najwyższym w historii dofinansowaniu zewnętrznym, znajdą Państwo w najbliższym czasie m. in. na łamach prasy lokalnej.

  Projekt pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w algomeracji Pelplin" jest dofinansowany w ramach działania 2.3 - Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach, priorytetu II - Gospodarka wodno - ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020.

  Rusza realizacja projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Pelplin” 

  W siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pelplin w obecności Burmistrza Pelplina Patryka Demskiego doszło do podpisania pierwszych umów inwestycyjnych dotyczących największego do tej pory projektu inwestycyjnego o charakterze wodno – kanalizacyjnym pod nazwą: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Pelplin” pomiędzy Prezesem Spółki „Pelkom” Sp. z o. o. Mirosławą Okupską a pełnomocnikiem firmy „Gladpol” Sp. z o. o. z Tczewa Karoliną Ulik. W pierwszej kolejności rozpocznie się realizacja zadań dotyczących budowy sieci wodociągowej na trasie Gręblin – Wielki Garc oraz w miejscowości Rajkowy – Ornasowo. W ramach tych dwóch zadań wybudowane zostanie ponad 2,5 km sieci wodociągowej za łączną kwotę 710.000 zł brutto. Warto wspomnieć także, że Prezes Pelkomu Mirosława Okupska podpisała umowę o świadczenie usług inspektora nadzoru inwestorskiego, który z ramienia Zamawiającego (spółki Pelkom) będzie skutecznie kontrolował przebieg robót budowlanych przez odpowiednich dla branży i rodzaju robót Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego. Funkcję tę pełnić będzie Pracownia Projektowa Sławomir Partyka z siedzibą w Starogardzie Gdańskim. Projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Pelplin” jest wspólnym przedsięwzięciem Gminy Pelplin i spółki „Pelkom”, którego wartość wynosi niespełna 20 mln zł, a dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosi 9,4 mln zł.

  Rozpoczynamy realizację największej gminnej inwestycji – „Rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Pelplinie”

  W dniu dzisiejszym, tj. 3 października 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pelplin doszło do historycznego podpisania najważniejszej i największej umowy realizowanej w ramach projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Pelplin”. Ponadto inwestycja dotycząca rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Pelplinie, bo o niej mowa, jest największym pod względem finansowym jednorazowym przedsięwzięciem realizowanym przez samorząd pelpliński.   Uroczystego podpisania umowy dokonali: Prezes Zarządu „Pelkom” Sp. z o. o. Mirosława Okupska oraz Prezes Zarządu firmy Zakład Remontowo – Budowlany „DANBUD” z Kleczewa – Tadeusz Bąkowski, wszystko odbyło się w obecności Burmistrza Pelplina Patryka Demskiego, bowiem należy przypomnieć, że opiewający na kwotę niespełna 20 mln projekt jest wspólnym przedsięwzięciem Gminy Pelplin oraz spółki „Pelkom”. Jest ono współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 9,4 mln zł.   Zadanie dotyczące rozbudowy i modernizacji  oczyszczalni ścieków, zgodnie z podpisaną umową, kosztować będzie 12.250.000 zł i wykonane zostanie do końca września 2020 r. Zakres inwestycji jest ogromny, obejmuje aż 27 zadań, które dopiero kompleksowo stanowić będą jeden produkt mający bezsprzecznie pozytywny wpływ na jakość środowiska naturalnego w naszej gminie.

           

  Rozpoczyna się modernizacja stacji uzdatniania wody w Pelplinie

  W dniu 14 listopada podpisana została kolejna umowa w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Pelplin”. Warto wspomnieć, że to już czwarta inwestycja realizowana
  w ramach tego projektu, wcześniej podpisano umowy na takie inwestycje jak: budowa wodociągu Rajkowy – Ornasowo, budowa wodociągu Gręblin – Wielki Garc oraz rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pelplinie.

  Parafowana w dniu dzisiejszym umowa, którą podpisali Prezes Spółki „Pelkom” Mirosława Okupska oraz Wiceprezes Zarządu spółki „Metrolog” z Czarnkowa Jacek Wojcieszyński w obecności Burmistrza Pelplina Patryka Demskiego, dotyczy modernizacji stacji uzdatniania wody w Pelplinie. Wartość zadania wynosi 1.224.403,50 zł, natomiast inwestycja ma zostań ukończona w terminie do 30 września 2020 r.

  Projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Pelplin” jest wspólnym przedsięwzięciem Gminy Pelplin i spółki „Pelkom”, którego wartość wynosi niespełna 20 mln zł, a dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosi 9,4 mln zł.

  Rozpoczyna się realizacja kolejnego elementu projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Pelplin”

  W dniu 14 grudnia 2017 r. (czwartek) odbyło się uroczyste podpisanie kolejnej umowy w ramach wartego niemal 20 mln projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Pelplin”. Przedmiotem podpisanej pomiędzy Prezes „Pelkom” Sp. z o. o. w Pelplinie Mirosławą Okupską, a Pełnomocnikiem Zarządu „Metrolog” Sp. z o. o. z Czarnkowa, w obecności Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin Patryka Demskiego, jest budowa dwóch zbiorników retencyjnych oraz częściowa rozbiórka budynku wraz z wykonaniem ściany szczytowej budynku w Rudnie.

  Wszystkie prace odbywać się będą w Rudnie przy ul. Przemysłowej, tuż za budynkami wielorodzinnymi Osiedla Pomorskiego. Wartość kontraktu to 841.320 zł brutto, a zadanie zostanie wykonane do końca września 2020 r. Warto przypomnieć, że spółka „Metrolog” Sp. z o. o. w ramach naszego ogromnego projektu, realizować będzie już drugie zadanie, dokładnie miesiąc temu została podpisana umowa na modernizację stacji uzdatniania wody w Pelplinie.

  Projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Pelplin” jest wspólnym przedsięwzięciem Gminy Pelplin i spółki „Pelkom”, którego wartość wynosi niespełna 20 mln zł, a dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosi 9,4 mln zł.

  Oficjalne otwarcie wodociągów oraz odbiór koparko – ładowarki

  W dniu dzisiejszym (11 stycznia 2018 r.) miał miejsce uroczysty odbiór dwóch wodociągów gminnych: sieci wodociągowej łączącej istniejącą sieć wodociągową, zlokalizowaną w miejscowości Rajkowy i Ornasowo oraz sieci wodociągowej łączącej istniejącą gminną sieć wodociągową, zlokalizowaną w miejscowości Gręblin i Wielki Garc na terenie Gminy Pelplin.

  Uroczystego rozwiązania wstęgi dokonali: Prezes Spółki „Pelkom” Mirosława Okupska, przedstawiciel firmy „Gladpol” w Tczewa Karolina Ulik (wykonawca zadania) oraz Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin Patryk Demski.

  W ramach pierwszego zadania wybudowano sieć PCV 110 o długości około 1,05 km, zaś w ramach drugiego wybudowano sieć PCV 110 o długości około 1,6 km oraz przełączono do nowej sieci 8 posesji. Jako uzbrojenie przewodu wodociągowego wykonano 11 hydrantów pożarowych nadziemnych o średnicy 80 mm oraz zasuwy odcinające i przedziałowe.

  Inwestorem zadania była firma „Pelkom” sp. z o.o., natomiast sieć stanowi własność Gminy Pelplin. Budowa miała na celu uporządkowanie istniejącej sieci wodociągowej, dostosowanie sieci do warunków p. poż. oraz poprawę jakości obsługi dostaw wody do odbiorców.

  Ponadto dzisiaj dostarczona została do siedziby spółki „Pelkom” nowoczesna koparko – ładowarka stanowiąca kolejny element zadania dotyczącego rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków. Sprzęt  służyć będzie przewożeniu osadu wytwarzanego w trakcie eksploatacji oczyszczalni ścieków.

   

  W trakcie realizacji kontraktów na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Pelplinie, budowę zbiorników retencyjnych  w Rudnie oraz modernizację SUW Pelplin.

  Wraz  z zakończeniem okresu zimowego ruszyły prace budowlane przy realizacji trzech najważniejszych a zarazem największych kontraktach w ramach projektu. Zaawansowanie rzeczowe na koniec czerwca 2018 roku wynosi około 30 procent dla prac postępujących na oczyszczalni oraz około 20 procent przy modernizacji SUW Pelplin. Koniec maja 2018 roku był etapem przełomowym dla wszelkich prac budowlanych zewnętrznych m.in. zakończone zostały prace rozbiórkowe starych zbiorników retencyjnych oraz rozpoczęto prace przygotowywacze tj. wylanie fundamentów i położenie nowych instalacji elektrycznych pod budowę nowych zbiorników a także zakończono prace nad rozbudową budynku technologicznego zarówno na oczyszczalni ścieków jak również na ujęciu wody w Pelplinie. Od czerwca 2018 roku zakres prac przeszedł w etap prac wewnętrznych i potrwa do końca roku 2018 a nawet 2019 w zależności od stopnia zaawansowania przystosowania hal technologicznych.
  Zbliżamy się wielkimi krokami do końca prac nad budową zbiorników retencyjnych  w Rudnie oraz modernizację SUW Pelplin a także przeszliśmy w zaawansowany etap prac nie tylko zewnętrznych przy  rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków w Pelplinie – poniżej zamieszczamy klika zdjęć podglądowych z obecnego postępu.

  Kolejne elementy projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Pelplin” zakończone

  W dniu 19 grudnia 2018 r. miało miejsce uroczyste zakończenie realizacji dwóch kolejnych inwestycji będących elementami współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Pelplin”:

  • modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pelplinie mająca na celu poprawę jej wydajności oraz bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę mieszkańców, wartość kontraktu 1 224 403,50 zł,
  • budowa dwóch zbiorników retencyjnych w Rudnie zapewniająca stabilizację ciśnienia
   i wydajności sieci wodociągowej zasilającej poza Rudnem także Gręblin i Wielki Garc, wartość kontraktu 841 320,00 zł.

  W uroczystościach na zaproszenie Prezes Spółki „Pelkom” Sp. z o. o. Mirosławy Okupskiej wzięli udział: Burmistrz Pelplina Mirosław Chyła, proboszcz Parafii Katedralnej ks. Infułat Tadeusz Brzeziński, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Pelplinie Beata Kwiatkowska oraz Zdzisław Kamieniecki, przedstawiciele firmy wykonawczej „Metrolog” Sp. z o. o. z Czarnkowa z Dyrektorem Markiem Jaworkiem na czele oraz pracownicy bezpośrednio nadzorujący inwestycje ze strony spółki „Pelkom”.

  Warto przypomnieć, że projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Pelplin” jest wspólnym przedsięwzięciem spółki „Pelkom” oraz Gminy Pelplin o łącznej wartości blisko 20 mln zł, dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kwocie  ok. 9,5 mln zł.

  Przystępujemy do realizacji ostatniego kontraktu w ramach projektu pt. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Pelplin”

  W dniu 21 lutego 2020 r. (piątek), w obecności Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin – Mirosława Chyły oraz Prezes Zarządu „Pelkom” Sp. z o. o. Mirosławy Okupskiej miało miejsce  uroczyste podpisanie umowy na modernizację magistrali w ulicy Starogardzkiej w Pelplinie. Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu zostało przedsiębiorstwo „HYDRO-SERWIS” Stanisław Mielewczyk z Sierakowic.

  Przedsięwzięcie to wieńczy realizowany ze środków unijnych projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Pelplin” w ramach działa Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, oś priorytetowa Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

  Celem realizacji zadania jest zapewnienie alternatywnego ciągu wodnego dla mieszkańców Miasta i Gminy Pelplin oraz zwiększenie przepustowości na terenach pozamiejskich. Zadanie zostanie zrealizowane na kwotę 948 780,00 zł brutto a zaplanowane prace w ramach kontraktu przewidziane są do końca lipca 2020 roku.  

  Po przerwie związanej z epidemią COVID-19 wznawiamy w pełnym zakresie prace nad realizacją projektu. Rozpoczęto prace przygotowawcze pod budowę magistrali wodociągowej w ulicy Starogardzkiej w Pelplinie a także trwają prace wykończeniowe oczyszczalni ścieków w Pelplinie. Poniżej zamieszczamy krótki film poglądowy, który najlepiej obrazuje skalę rozbudowy oczyszczalni.

   
   
  Wielkimi krokami zbliżamy się do ukończenia wszystkich zamierzonych kontraktów w ramach projektu UE pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pelplin”. Wszystko wskazuje na to, że projekt zostanie zrealizowany w terminie do końca bieżącego roku. Trwają obecnie ostatnie prace wykończeniowe przy oczyszczalni ścieków w Pelplinie a także do końca października zostanie wylana nawierzchnia asfaltowa finalizująca prace związana z modernizacją magistrali wodociągowej w ulicy Starogardzkiej. Etapy robót ziemnych przy przebudowie magistrali, które mieliśmy możliwość od września na bieżąco obserwować na wiodącej ulicy Pelplina udokumentowaliśmy poniżej.
  Już za kilka dni utrudnienia pójdą w zapomnienie, nawierzchnia zostanie odbudowana i wspólnie będziemy mogli cieszyć się wydajniejszą główną linią przesyłową wodociągu zaopatrującego w wodę Miasto i Gminę Pelplin.
   
   
   
  W dniu 12 listopada 2020 roku (czwartek) miał miejsce uroczysty odbiór inwestycji na „Budowę magistrali w ulicy Starogardzkiej w Pelplinie”, który finalizuje współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko projekt pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Pelplin”.
   
  Uroczystego odbioru dokonał Mirosław Chyła Burmistrz Pelplina wraz z Prezes Zarządu Pelkom– Mirosławą Okupską przy współudziale przedstawicieli wykonawcy firmy Hydro-Serwis z Sierakowic oraz pozostałych gości.
   
  Zrealizowany kontrakt pozwoli w przyszłości wykorzystać pełen potencjał rozbudowanej już w ramach projektu Stacji Uzdatnia Wody w Pelplinie, zapewnieni także alternatywny ciąg wodny dla mieszkańców Miasta i Gminy Pelplin oraz zwiększy przepustowość sieci wodociągowej na terenach pozamiejskich.
   
  Na uwagę zasługuje również fakt, iż wodociąg ten już w tej chwili zaopatruje w wodę bezpośrednio miejscowości na trasach: Gręblin – Wielki Garc oraz Rajkowy – dawne Ornasowo. Oba te wodociągi były pierwszymi zadaniami zrealizowanymi z funduszy UE.
   
  Pełne zakończenie przedsięwzięcia według zamierzeń nastąpi pod koniec bieżącego roku – czekamy na ostateczne wykończenie i przekazanie przez wykonawców oczyszczalni ścieków w Pelplinie, stanowić to będzie o ostatecznej dacie zamknięcia całego projektu.
   
   
   

  Oddanie do użytkowania obiektu oczyszczalni ścieków w Pelplinie oraz zakończenie realizacji projektu UE pt. „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej
  w aglomeracji Pelplin”.

   W dniu 18 marca 2021 roku spółka Pelkom uroczyście zakończyła, współfinansowany
  ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, projekt
  pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Pelplin”.

  Skromna, na miarę czasów uroczystość miała miejsce na oczyszczalni ścieków w Pelplinie, której modernizacja uwieńczyła realizację projektu.

  W symbolicznym akcie oddania do użytkowania oczyszczalni oraz zakończenia projektu uczestniczyli między innymi: Prezes Zarządu – Marcin Osowski oraz Dyrektor Rozwoju
  i Marketingu – Krzysztof Zalewski Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej w Gdański, przedstawiciel Wykonawcy, spółki DanBud z Kleczewa – Paweł Wesołowski, w imieniu gospodarzy Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin – Mirosław Chyła oraz Prezes Zarządu Pelkom – Mirosława Okupska.

  Projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Pelplin” to niebagatelne przedsięwzięcie zarówno dla Spółki, jak i Gminy Pelplin. Realizowany był
  w dwóch etapach:

  1. dokumentacja projektowa dla poszczególnych zadań,
  2. realizacja zadań.

  Całkowity koszt to:

  1. dokumentacja projektowa – blisko 720 tys. zł,
  2. realizacja – blisko 19 mln 106 tys. zł.

  Dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko to:

  1. dokumentacja projektowa – nieco ponad 523 tys. zł,
  2. realizacja – blisko 9 mln 439 tys. zł.

  Wkład Gminy Pelplin to 2 mln 530 tys. zł.

  Pozostałe środki to wkład własny Spółki, możliwy do udźwignięcia dzięki uzyskanej preferencyjnej pożyczce z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

  Wybór zadań w ramach projektu służyć miał zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Pelplin w zakresie ciągłości, ilości i jakości doprowadzanej wody, jak i ciągłości
  i jakości oczyszczania odprowadzanych ścieków. Ponadto realizacja projektu pozwala na zaopatrzenie nowych odbiorców usług. Finalnie zrealizowano:

  1. modernizację stacji uzdatniania wody w Pelplinie,
  2. rozbudowę sieci wodociągowej: budowa ok. 2 km nowych odcinków, modernizacja magistrali,
  3. budowę dwóch zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej,
  4. rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Pelplinie.

  Jednym z celów jaki osiągnięto to zaopatrzenie w wodę z ujęcia w Pelplinie mieszkańców  miejscowości Wielki Garc oraz poprawa ciągłości zaopatrzenia mieszkańców miejscowości: Gręblin, Rajkowy oraz Rudno. Modernizacja stacji uzdatniania wody, magistrali przesyłowej czy budowa zbiorników retencyjnych zapewniają bezpieczne zaopatrzenie mieszkańców
  w wodę poprzez wcześniej istniejącą czy nowo powstałą sieć wodociągową, w tym zniwelują spadki ciśnienia wody w chwili wzmożonego rozbioru lub chwilowych jej braków.

  Największe z zadań, modernizacja oczyszczalni ścieków w Pelplinie pozwoliła na osiągnięcie bezpieczeństwa w zakresie przepustowości, stopnia oczyszczania ścieków i oddziaływania na środowisko. Obecnie oczyszczalnia wyposażona jest w nowoczesną technologię
  i wyposażenie, ekologiczne rozwiązania godne XXI wieku, a zainstalowane systemy fotowoltaiczne wspomagają dodatkowo jej ekonomiczne użytkowanie.

  Zakończenie projektu miało bardzo skromną oprawę ze względu na obowiązujące w kraju ograniczenia epidemiologiczne, ale obiecujemy, że w możliwe najbliższym, bezpiecznym dla wszystkich terminie, zorganizujemy dni otwarte dla wszystkich zainteresowanych osób, aby każdy mógł osobiście poznać efekty realizacji projektu. Żywimy nadzieję, że efekty te są już odczuwalne w życiu codziennym i będą przez długie lata służyć wszystkim mieszkańcom Miasta i Gminy Pelplin.

   

  Bieżące informacje poglądowe od momentu podpisania umów poprzez etapy realizacji aż do momentu zakończenia projektu dostępne także na FB projektu: http://@pelkomprojektue

  Zakończyliśmy realizację inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pelplin” dofinansowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

  Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 14 806 402,47 zł, dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w formie pożyczki, wyniosło 2 000 000,00 zł.

  W ramach projektu zrealizowano następujące inwestycje:

  1. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pelplinie”

  2. „Budowa magistrali wodociągowej w ul. Starogardzkiej w Pelplinie”

  3. „Budowa sieci wodociągowej na trasie Gręblin – Wielki Garc – Gmina Pelplin”

  4. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rajkowy i Ornasowo”

  5. „Budowa dwóch zbiorników retencyjnych oraz częściowa rozbiórka budynku wraz z wykonaniem ściany szczytowej budynku w miejscowości Rudno”

  6. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pelplinie”