Zakładowy cennik usług Podaj stan licznika

Nowoczesna gospodarka wodno-ściekowa w gminie Pelplin

Informacja dla firm oraz instytucji
27 czerwca 2017
Nowy taryfikator opłat za wodę i ścieki
27 czerwca 2017

Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, że projekt pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej
w aglomeracji Pelplin” uzyskał dofinansowanie unijne.

Finałem wielomiesięcznych przygotowań jest uroczyste podpisanie w dniu 6 czerwca 2017 r. w siedzibie
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku umowy o przyznanie dofinansowania. W skromnej, ale
jakże ważnej dla przyszłości naszej gminy, uroczystości podpisania umowy wzięli udział: Prezes Spółki „Pelkom”
Mirosława Okupska, Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin Patryk Demski.

Przedmiotem projektu, którego wartość opiewa na 18,7 mln zł oraz rekordowe jak na Gminę Pelplin
dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wynoszące 9,4 mln zł, są dwa
zadania:

– uporządkowanie gospodarki wodnej we wschodnim obszarze gminy, w rejonie miejscowości: Wielki Garc, Międzyłęż oraz
Małe Walichnowy,

– generalna modernizacja oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pelplinie.

Pierwsze składowe elementy tych ogromnych zadań rozpoczęte zostaną jeszcze w tym roku. Więcej informacji na temat projektu
Gminy Pelplin o najwyższym w historii dofinansowaniu zewnętrznym, znajdą Państwo w najbliższym czasie m. in. na łamach
prasy lokalnej.

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Pelplin” jest dofinansowany w ramach
działania 2.3 – Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach, priorytetu II – Gospodarka wodno-ściekowa
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Pelplin” jest dofinansowany
w ramach działania 2.3 – Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach, priorytetu II – Gospodarka
wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020

Zakończyliśmy realizację inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pelplin” dofinansowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 14 806 402,47 zł, dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w formie pożyczki, wyniosło 2 000 000,00 zł.

W ramach projektu zrealizowano następujące inwestycje:

1. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pelplinie”

2. „Budowa magistrali wodociągowej w ul. Starogardzkiej w Pelplinie”

3. „Budowa sieci wodociągowej na trasie Gręblin – Wielki Garc – Gmina Pelplin”

4. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rajkowy i Ornasowo”

5. „Budowa dwóch zbiorników retencyjnych oraz częściowa rozbiórka budynku wraz z wykonaniem ściany szczytowej budynku w miejscowości Rudno”

6. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pelplinie”