Zakładowy cennik usług Podaj stan licznika

Nowy taryfikator opłat za wodę i ścieki

Nowoczesna gospodarka wodno-ściekowa w gminie Pelplin
27 czerwca 2017
Ogłoszenie wyboru oferty ZO/11/2017/JRP
27 czerwca 2017

Informujemy, że od dnia 1 lipca 2017 roku nastąpi zmiana taryfy za wodę i ścieki na terenie Miasta i Gminy Pelplin.

Szczegółowy wykaz taryf do pobrania znajduję się w zakładce: WOD-KAN – STAWKI.

Zakończyliśmy realizację inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pelplin” dofinansowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 14 806 402,47 zł, dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w formie pożyczki, wyniosło 2 000 000,00 zł.

W ramach projektu zrealizowano następujące inwestycje:

1. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pelplinie”

2. „Budowa magistrali wodociągowej w ul. Starogardzkiej w Pelplinie”

3. „Budowa sieci wodociągowej na trasie Gręblin – Wielki Garc – Gmina Pelplin”

4. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rajkowy i Ornasowo”

5. „Budowa dwóch zbiorników retencyjnych oraz częściowa rozbiórka budynku wraz z wykonaniem ściany szczytowej budynku w miejscowości Rudno”

6. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pelplinie”