Zakładowy cennik usług Podaj stan licznika

Ogłoszenie wyboru oferty ZO/11/2017/JRP

Nowy taryfikator opłat za wodę i ścieki
27 czerwca 2017
Ogłoszenie wyboru oferty ZO/12/2017/JRP
27 czerwca 2017

Pełna treść notatki z ogłoszenia tutaj.

Zapytanie ofertowe ZO_11_2017_JRP pobierz

Załącznik Nr 1 do ZO_11_2017_JRP pobierz

Załącznik Nr 2 do ZO_11_2017_JRP pobierz

Załącznik Nr 3 do ZO_11_2017_JRP pobierz

Zakończyliśmy realizację inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pelplin” dofinansowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 14 806 402,47 zł, dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w formie pożyczki, wyniosło 2 000 000,00 zł.

W ramach projektu zrealizowano następujące inwestycje:

1. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pelplinie”

2. „Budowa magistrali wodociągowej w ul. Starogardzkiej w Pelplinie”

3. „Budowa sieci wodociągowej na trasie Gręblin – Wielki Garc – Gmina Pelplin”

4. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rajkowy i Ornasowo”

5. „Budowa dwóch zbiorników retencyjnych oraz częściowa rozbiórka budynku wraz z wykonaniem ściany szczytowej budynku w miejscowości Rudno”

6. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pelplinie”