Zakładowy cennik usług Podaj stan licznika

Podpisanie ostatniej umowy w ramach projektu UE

Plan zamówień na 2020 rok
30 grudnia 2019
ADMINISTRACJA ZAMKNIĘTA DO ODWOŁANIA
12 marca 2020

W dniu 21 lutego 2020 r. (piątek), w obecności Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin – Mirosława Chyły oraz Prezes Zarządu „Pelkom” Sp. z o. o. Mirosławy Okupskiej miało miejsce  uroczyste podpisanie umowy na modernizację magistrali w ulicy Starogardzkiej w Pelplinie. Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu zostało przedsiębiorstwo „HYDRO-SERWIS” Stanisław Mielewczyk z Sierakowic.

Przedsięwzięcie to wieńczy realizowany ze środków unijnych projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Pelplin” w ramach działa Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, oś priorytetowa Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Celem realizacji zadania jest zapewnienie alternatywnego ciągu wodnego dla mieszkańców Miasta i Gminy Pelplin oraz zwiększenie przepustowości na terenach pozamiejskich. Zadanie zostanie zrealizowane na kwotę 948 780,00 zł brutto a zaplanowane prace w ramach kontraktu przewidziane są do końca lipca 2020 roku.  

Zachęcamy do polubienia i śledzenia realizacji projektu na profilu FB /pelkomprojektue/ oraz na stronie internetowej w zakładce projekt unijny.

Zakończyliśmy realizację inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pelplin” dofinansowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 14 806 402,47 zł, dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w formie pożyczki, wyniosło 2 000 000,00 zł.

W ramach projektu zrealizowano następujące inwestycje:

1. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pelplinie”

2. „Budowa magistrali wodociągowej w ul. Starogardzkiej w Pelplinie”

3. „Budowa sieci wodociągowej na trasie Gręblin – Wielki Garc – Gmina Pelplin”

4. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rajkowy i Ornasowo”

5. „Budowa dwóch zbiorników retencyjnych oraz częściowa rozbiórka budynku wraz z wykonaniem ściany szczytowej budynku w miejscowości Rudno”

6. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pelplinie”