Zakładowy cennik usług Podaj stan licznika

ADMINISTRACJA ZAMKNIĘTA DO ODWOŁANIA

Podpisanie ostatniej umowy w ramach projektu UE
21 lutego 2020
Odwołane zebrania Wspólnot Mieszkaniowych
12 marca 2020

Informujemy, że w obliczu coraz większych obaw rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 drogą kropelkową mogących mieć wpływ na zdrowie szerszej grupy osób ze względu na zakres prowadzonej działalności administracja Spółki Pelkom zostaje zamknięta do odwołania. 

Wszystkie sprawy bieżące można jak dotychczas bez żadnych opóźnień załatwić korespondencyjnie, telefonicznie, mailowo czy poprzez e-BOK. 

Zapewniamy jednocześnie ze swojej strony, że żaden klient z tego powodu nie napotka na żadne utrudnienia. Wszystkie przypadki będziemy rozpatrywać indywidualnie.

Bądźmy wyrozumiali i odpowiedzialni dla naszego wspólnego dobra.

Numery telefonu do poszczególnych działów, adresy e-mail, formularz kontaktowy znajduje się na stronie internetowej https://pelkom.net/kontakt/

Najczęściej wykorzystywane numery telefonów to:

  • BOK WOD-KAN (58) 536-12-16 wew. 23,
  • BOK DZ. USŁUG KOMUNALNYCH  (58) 536-12-16 wew. 24 i 27,
  • BOK DZ. ZARZĄDZANIA LOKALAMI (58) 536-12-16 wew. 18.

Ogólnodostępny adres e-mail na który można przesyłać zapytania bądź dokumenty: sekretariat@pelkom.net

Zakończyliśmy realizację inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pelplin” dofinansowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 14 806 402,47 zł, dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w formie pożyczki, wyniosło 2 000 000,00 zł.

W ramach projektu zrealizowano następujące inwestycje:

1. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pelplinie”

2. „Budowa magistrali wodociągowej w ul. Starogardzkiej w Pelplinie”

3. „Budowa sieci wodociągowej na trasie Gręblin – Wielki Garc – Gmina Pelplin”

4. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rajkowy i Ornasowo”

5. „Budowa dwóch zbiorników retencyjnych oraz częściowa rozbiórka budynku wraz z wykonaniem ściany szczytowej budynku w miejscowości Rudno”

6. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pelplinie”