Zakładowy cennik usług Podaj stan licznika

ŚWIETLICE NIECZYNNE

Odwołane zebrania Wspólnot Mieszkaniowych
12 marca 2020
TARGOWISKO MIEJSKIE OTWARTE W ŚRODY
20 kwietnia 2020

Jako administrator Świetlic Wiejskich na terenie Miasta i Gminy Pelplin informujemy, że zgodnie z zaleceniami Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin oraz na podstawie Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 miejsca te zostają wyłączone z użytkowania do odwołania.

Zalecamy śledzić na bieżąco wszelkie umieszczane informacje.