Zakładowy cennik usług Podaj stan licznika

TARGOWISKO MIEJSKIE OTWARTE W ŚRODY

ŚWIETLICE NIECZYNNE
13 marca 2020
Usługa dezynfekcji infrastruktury zewnętrznej
29 kwietnia 2020

Zgodnie z wcześniejszymi komunikatami informujemy, że w porozumieniu z Burmistrzem Miasta i Gminy Pelplin Mirosławem Chyłą oraz wydanym Zarządzeniem Burmistrza nr  60/2020 z 16 kwietnia 2020 roku, jako administrator Targowiska Miejskiego w Pelplinie, przywracamy handel w środy dla lokalnych wytwórców. Od 29 kwietnia 2020 roku w formule dotychczasowej z wprowadzeniem handlu o poszerzonym asortymencie.

Handel na targowisku będzie miał miejsce  na wyznaczonym obszarze oraz przy zachowaniu odpowiednich zabezpieczeń sanitarnych, które będą na bieżąco monitorowane.

 Sprzedaż odbywać się będzie w godzinach od 7:30 do 12:00. Prosimy o nieprzychodzenie przed wyznaczonymi godzinami handlu, gdyż musimy umożliwić sprzedającym rozstawienie się oraz odpowiednio zweryfikować wprowadzony rygor sanitarny.

Wejście na teren sprzedaży wyznaczony będzie od ulicy Szkolnej (niedaleko toalet miejskich).

Podstawowe zasady korzystania z targowiska:

  • przed wejściem na teren targowiska, każdy korzystający dotrzymuje obowiązku zakrywania ust i nosa,
  • sprzedawcy we własnym zakresie zobowiązani są do posiadania i używania środków higieniczno- sanitarnych (m.in. płynów dezynfekujących, rękawiczek),
  • klienci zobowiązani są do posiadania oraz noszenia rękawiczek jednorazowych a także dezynfekcji rąk,
  •  jako administrator targowiska zapewnimy przed wejściem środki dezynfekujące
  • przy jednym stoisku handlowym w tym samym czasie nie może przebywać więcej niż 3 osoby z wyłączeniem sprzedających, ustawione w odległości 1,5 metra od siebie,
  • nadzór nad zachowaniem porządku i zasad bezpieczeństwa wynikających z wprowadzonych obostrzeń sprawować będą uprawnieni przedstawiciele administratora targowiska oraz Straż Miejska.

Prosimy o przestrzeganie nowych zasad korzystania z targowiska gdyż jest to podstawowy wyznacznik podtrzymania dalszej sprzedaży oraz późniejszego jej rozszerzenia.  Mamy nadzieję, że sprostamy wspólnie temu wyzwaniu oraz zaakceptujemy nową rzeczywistość bo wszystko wskazuje na to, iż  zostanie z nami na dłużej.

Wszystkie dalsze wytyczne uwarunkowane będą  komunikatami wydawanymi przed Ministerstwo Zdrowia oraz Sanepid, o czym  będziemy na bieżąco informować.

Zakończyliśmy realizację inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pelplin” dofinansowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 14 806 402,47 zł, dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w formie pożyczki, wyniosło 2 000 000,00 zł.

W ramach projektu zrealizowano następujące inwestycje:

1. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pelplinie”

2. „Budowa magistrali wodociągowej w ul. Starogardzkiej w Pelplinie”

3. „Budowa sieci wodociągowej na trasie Gręblin – Wielki Garc – Gmina Pelplin”

4. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rajkowy i Ornasowo”

5. „Budowa dwóch zbiorników retencyjnych oraz częściowa rozbiórka budynku wraz z wykonaniem ściany szczytowej budynku w miejscowości Rudno”

6. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pelplinie”