Zakładowy cennik usług Podaj stan licznika

Przyłącz się do zbiórki

Harmonogram wywozu nieczystości stałych dla przedsiębiorstw
30 czerwca 2020
Nominacja #gaszynchallenge
13 lipca 2020

Od 1 lipca 2020 roku na terenie Targowiska Miejskiego w Pelplinie przy budynku socjalnym ustawiliśmy metalowe „serce” służące do zbiórki nakrętek z butelek PET. Zebrane nakrętki zostaną przekazane na rzecz dzieci z Miasta i Gminy Pelplin.

Pierwsze „serce” zostało wypełnione w błyskawicznym tempie a jego zawartość już została przekazana na rzecz Judyty Omieljańczyk.

Serdecznie dziękujemy.

Bądź z nami na bieżąco polub naszą stronę na FB : https://www.facebook.com/pelkompelplin

Zakończyliśmy realizację inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pelplin” dofinansowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 14 806 402,47 zł, dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w formie pożyczki, wyniosło 2 000 000,00 zł.

W ramach projektu zrealizowano następujące inwestycje:

1. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pelplinie”

2. „Budowa magistrali wodociągowej w ul. Starogardzkiej w Pelplinie”

3. „Budowa sieci wodociągowej na trasie Gręblin – Wielki Garc – Gmina Pelplin”

4. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rajkowy i Ornasowo”

5. „Budowa dwóch zbiorników retencyjnych oraz częściowa rozbiórka budynku wraz z wykonaniem ściany szczytowej budynku w miejscowości Rudno”

6. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pelplinie”